สร้างโครงการ พร้อมกำหนดแผน

 

ก่อนเริ่มงานก่อสร้างทุกโครงการ เราต้องมีการวางแผนโครงการก่อสร้าง และ กำหนดเป้าหมาย ของโครงการอยู่แล้ว ว่าจะต้องสร้างเสร็จภายในระยะเวลาเท่าไหร่ และใช้งบประมาณเท่าใด ทั้งนี้ความละเอียดและเทคนิคที่ใช้วางแผน อาจจะแตกต่างกันในแต่ละโครงการ ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน โดยสามารถเข้าสู่หน้าสร้างโครงการได้ตามรูปด้านล่าง

 
 

การสร้างโครงการมีขั้นตอน 3 ขั้นตอน ดังนี้

1. ข้อมูลโครงการ : ข้อมูลรายละเอียดและมูลค่าสัญญาของโครงการ

โครงการ : ชื่อโครงการ

ชื่อลูกค้า : ชื่อเจ้าของกิจการ , ผู้ว่าจ้าง
(หากมีข้อมูลของลูกค้าท่านนั้นอยู่ในระบบแล้วสามารถกดที่ลูกศรสามเหลี่ยมตามรูปเพื่อหาชื่อลูกค้าท่านนั้นได้ แต่ถ้าหากยังไม่มีให้เลือกสามารถพิมพ์เพื่อสร้างใหม่ได้เลย)

ประเภทลูกค้า : ประเภทของลูกค้า หรือ ผู้ว่าจ้าง

ประเภทโครงการ : กำหนดตามโครงการ

มูลค่าสัญญาไม่รวม VAT : มูลค่าสัญญางานก่อสร้าง แบบไม่รวม VAT

VAT : ถ้าโครงการมี VAT ให้คลิกปุ่ม VAT แต่สำหรับงานที่ไม่มี VAT ไม่จำเป็นต้องกด

ประเทศ : ประเทศที่รับงานโครงการนั้นๆ

จังหวัด : จังหวัดที่รับงานโครงการนั้นๆ

ที่อยู่ :  ที่อยู่ของโครงการ ในส่วนนี้จะเป็นข้อมูลที่อยู่จัดส่งบนเอกสาร PO แบบอัตโนมัติ (สามารถแก้ไขในแต่ละใบได้)

วันที่เริ่มต้น : วันที่เริ่มต้นในสัญญาของโครงการ

วันที่สิ้นสุด : วันที่สิ้นสุดในสัญญาของโครงการ

รายละเอียด : ข้อความหรือสิ่งที่ต้องการบันทึกไว้ (กรอก/ไม่กรอกก็ได้)

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้รับผิดชอบโครงการจะขึ้นเป็นชื่อผู้ติดต่อบนเอกสาร PO แบบอัตโนมัติ (ปรับเปลี่ยนแก้ไขเป็นใบๆได้)

 

ในส่วน “ข้อมูลลูกค้า” ด้านล่างนี้เป็นข้อมูลที่บริษัทเราจะเอาไว้ติดต่อลูกค้า, ผู้ที่เกี่ยวข้อง, เลขที่บัญชี ฯลฯ โดยที่ระบบจะนำข้อมูลเข้าไปอยู่ในเมนู List manager

 

 

2. แผนต้นทุนโครงการ : กำหนดแผนต้นทุนโครงการทั้ง 5 หมวด (สามารถข้ามไปก่อนได้)

เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นจะขอเปรียบเทียบให้การควบคุมต้นทุนนั้นเป็นดั่งน้ำในถังที่กำลังไหลออกออกจากถังน้ำ โดยจะแทนค่าสมการดังนี้

ถังน้ำ = โครงการก่อสร้างที่ในแต่ละโครงการจะมีทรัพยากรในจัดการอยู่อย่างจำกัด

น้ำ = แผนต้นทุนโครงการ (Budget) หรือจำนวนเงินที่ต้องการใช้ในโครงการนี้ ซึ่งจะมีปริมาณน้อยหรือมากนั้นแล้วแต่จะกำหนด

น้ำไหล = ต้นทุนของโครงการที่ไหลออกจากถังทุกๆวัน ทำให้เงินที่เหลือในโครงการเหลือน้อยลงเรื่อยๆ

        โดยในแต่ละโครงการนั้นจะมีการแบ่งประเภทของถังน้ำออกเป็น 5 ถัง ดังนี้

 
กลับมาที่หน้าวางแผนต้นทุนโครงการ จะพบกับหน้าตาการกำหนดแผนต้นทุนโครงการ ดังรูป


 
สามารถกำหนดแผนต้นทุนได้โดยใส่ในช่อง “จำนวนเงิน” ส่วนในช่อง “รายละเอียด” นั้นเพื่อกรอกหมายเหตุของรหัสนั้นๆ

จะเห็นว่าประเภทของต้นทุนนั้นจะเหมาะสมกับงานประเภทก่อสร้างทั่วไป หากท่านต้องการเปลี่ยนประเภทให้เหมาะกับงานก่อสร้าง เช่นงานตกแต่งภายใน งานระบบ หรือก่อสร้างหนัก สามารถทำได้ตามขั้นตอนในหน้านี้ —> คลิกเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม
 

 

3. แผนรายรับโครงการ : สร้างแผนรับเงิน, สัญญารับเงินตามงวด (สามารถข้ามไปก่อนได้)

เมื่อเข้าสู่หน้าแผนรายรับโครงการแล้ว จะพบกับตารางวางแผนรายรับโครงการดังรูป

รหัสงวดงาน : คือเป็นรหัสงวดงาน สามารถกำหนดเป็นอะไรก็ได้ เช่น 1 2 3 ,101 102 103 , ง101 ง102 ง103

ประเภท : ประเภทเงินที่บริษัทจะได้รับ มี ทั้งหมด 3 ประเภท

                 1.งวดงาน (Payment) เงินงวดที่จะได้รับ

                 2.เงินเบิกล่วงหน้า (Advance) เงินที่บริษัทขอเบิกล่วงหน้า,

                 3.ประกันผลงาน (Retention) เงินประกันผลงานที่เจ้าของจะคืน

รายละเอียด : ข้อมูลรายละเอียดสัญญา, เงื่อนไขในการจ่ายงวดนั้น

จำนวนเงินไม่รวม VAT : จำนวนเงินที่จะได้รับในงวดนั้นๆ ไม่รวม Vat

VAT : VAT ของยอดในงวดนั้นๆ

วันที่ครบกำหนด : วันที่ระบุในสัญญาหรือตกลงกัน

* ตอนสร้างโครงการ ในหน้าแรก(ข้อมูลโครงการ) ถ้าได้ใส่จำนวน Vat  เอาไว้ระบบจะคำนวน Vat ให้อัตโนมัติในหน้าแผนรายรับ

เมื่อวางแผนเสร็จเรียบร้อยให้กด “บันทึก”