วิธีการเปลี่ยน Cost Code ให้เข้ากับโครงการ

Cost Code ของบิลค์มีทั้งหมด 5 (+1) ชุด ได้แก่ ผู้รับเหมาทั่วไป ,ผู้รับเหมางานระบบ ,ผู้รับเหมางานตกแต่งภายใน ,ผู้รับเหมาก่อสร้างานหนัก และผู้รับเหมาก่อสร้างงานพิเศษ ส่วนอีก 1 ชุด จะเป็นชุดรหัสต้นทุนเฉพาะกิจการที่สามารถกำหนดขึ้นมาเองได้ (มีค่าใช้จ่าย)

1. เข้าโมดูล Cost Control เลือกหน้าแผงบริหาร คลิก “กำหนดชุดรหัสต้นทุน”

 

2. เมื่อเข้ามาหน้าชุดรหัสต้นทุนจะพบกับชุดรหัสที่เราใช้งานอยู่ ด้านล่างจะแสดงว่าชุดรหัสนี้มีหมวดย่อยๆอะไรบ้าง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

3.เลือกชุดรหัสต้นทุนที่เหมาะกับงานของเรา ซึ่งแต่ละชุดจะมีหมวดย่อยที่แตกต่างกันไป เมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อย กดบันทึก

*หมายเหตุ การเปลี่ยนชุดรหัสต้นทุนจะมีผลหลังจากที่เราเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อสร้างโครงการใหม่ โครงการนั้นจะเป็นชุดรหัสใหม่ ส่วนโครงการที่เราได้สร้างไปก่อนหน้าที่จะเปลี่ยนนั้น จะเป็นชุดรหัสเดิม

      สำหรับผู้รับเหมาคนไหนที่มีการรับงานในรูปแบบอื่นๆหรือคิดว่าชุดรหัส 5 ชุด ที่บิลค์มีให้ยังไม่เพียงพอและไม่ตอบโจทย์กับธุรกิจของท่าน ทางบิลค์มีบริการรหัสต้นทุนเฉพาะกิจการ โดยสามารถเพิ่มได้หมวดละ 99 ตัว รวมทั้งหมด 495 ตัว