สัญญาจ้างผู้รับเหมา สัญญาว่าจ้างงานก่อสร้าง – บิลค์

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 0


| สัญญาจ้างผู้รับเหมา |

สัญญาจ้างผู้รับเหมา สร้างความเป็นธรรม

                  การรับเหมาก่อสร้างอีกเรื่องที่ควรให้ความสำคัญก็คือ เรื่องสัญญาจ้าง เพราะ ปัจจุบันจะมีสัญญาว่าจ้างที่เป็น “สัญญามาตรฐาน” ที่สามารถบ่งบอกการให้ความเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย คือ ทั้งฝ่ายผู้ว่าจ้าง และฝ่ายผู้รับเหมา ซึ่งบิลค์ทีมจึงได้นำ สัญญาจ้างผู้รับเหมา มาฝากกันครับ

 

สัญญาจ้างผู้รับเหมา

สามารถดาวน์โหลดไฟล์สัญญาว่าจ้างงานก่อสร้าง ได้ที่ >> คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 

สัญญาจ้างผู้รับเหมา

 

 

 

 

 

โดยในเนื้อหาแล้ว สัญญาจ้างผู้รับเหมา หรือสัญญาว่าจ้างงานก่อสร้างจะบอกถึงขอบเขตของงาน ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้ถูกจ้าง หากบางกรณีมีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องเช่น เจ้าของ ( Owner ) ไปจัดจ้างผู้รับเหมาช่วงเฉพาะส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ ซึ่งก็ควรจะระบบขอบเขตเข้าไปในสัญญาด้วยเช่นกัน เพื่อความรัดกุมในความรับผิดชอบของงาน และส่วนที่สำคัญต่อมาคือ ระยะเวลาของสัญญาว่าจ้าง และวิธีการ ลำดับการชำระค่างวดงานตามผลงานที่ผู้รับเหมาระบุ

 

สัญญาจ้างพร้อม การควบคุมต้นทุนโครงการก็ต้องพร้อม

โปรแกรมบริหารโครงการก่อสร้าง

บิลค์ โปรแกรมควบคุมต้นทุนก่อสร้าง ออนไลน์ ใช้งานฟรี เป็นโปรแกรมบริหารโครงการก่อสร้างรูปแบบหนึ่ง ที่สามารถช่วยผู้รับเหมาบริหารจัดการในเรื่องต้นทุนของโครงการก่อสร้างได้ โดยที่บิลค์จะสามารถจัดการเรื่องต้นทุนได้ตั้งแต่การประมาณการโครงการ ไปจนกว่าจะจบโครงการ ง่ายๆคือช่วยในการควบคุมต้นทุนของโครงการก่อสร้างในทุกๆส่วน ใช้งานผ่านเว็บไซต์ ไม่ต้องลงโปรแกรม ช่วยให้ผู้รับเหมาควบคุมต้นทุนได้อย่างเป็นระบบ

 

 

การควบคุมต้นทุนโครงการก่อสร้างไม่ใช่เรื่องยาก บิลค์ โปรแกรมควบคุมต้นทุนก่อสร้างออนไลน์ ใช้งานฟรี ได้มีการจัด WORKSHOP รูปแบบออนไลน์ขึ้นมา เพื่อให้ผู้รับเหมาได้รับการติวเข้มแบบเจาะลึกในเรื่องการควบคุมต้นทุนก่อสร้าง สามารถเรียนรู้ ปรับการใช้งานไปพร้อมกันได้ทั้งบริษัท พร้อมช่วยปรับการใช้งานโปรแกรมให้สอดคล้องกับรูปแบบการทำงานของบริษัทคุณ

 

 

สมัครใช้งานโปรแกรมฟรี! BUILK โปรแกรมควบคุมต้นทุนก่อสร้าง สำหรับผู้รับเหมา

ซอฟต์แวร์ฟรี-สมัครใช้งาน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-101-2851

ซอฟต์แวร์ฟรี-addfriend

 

 

X