อัพเดทล่าสุด หลังคาฉลากเขียว มีอะไรบ้าง – สิงหาคม 2562

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 595


คุณกำลังสร้างโครงการที่มีแผนขอรับการประเมินอาคารเขียวหรือเปล่า?

สรุป กระเบื้องมุง หลังคาฉลากเขียว สำหรับฝ่ายจัดซื้อ ที่กำลังหา วัสดุก่อสร้างฉลากเขียว สำหรับใช้ในโครงการ รู้หรือไม่ว่า แบรนด์ที่ได้ หลังคาฉลากเขียว ไม่ได้หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างของแบรนด์นั้นๆจะได้ฉลากเขียวทั้งหมด แต่ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะรุ่นที่ผ่านยื่นข้อกำหนดกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเท่านั้น ข้อมูลด้านล่างนี้สามารถใช้เป็นตัวช่วยจัดซื้อ พื่อเพิ่มคะแนน อาคารเขียวได้ง่ายๆ

หากใช้วัสดุก่อสร้างฉลากเขียวมากกว่า 20% จะได้คะแนนถึง 2 คะแนนจาก TREES เกณฑ์ประเมินอาคารเขียวไทย

การรับรองฉลากเขียว เป็นกลไกในการสร้างทางเลือกของการผลิต และความน่าเชื่อถือในการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการสื่อสารด้วยเครื่องหมายฉลากเขียว ข้อมูลนี้อ้างอิงมาจากเว็บไซต์ของ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยตรง ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีข้อกำหนดฉลากเขียวเรียบร้อยแล้ว มี 125 ชนิด และผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัสดุก่อสร้างที่อายุฉลากเขียวยังใช้ได้อยู่ ณ สิงหาคม พ.ศ. 2562 มีดังนี้

หลังคาฉลากเขียว มีอะไรบ้าง

1. หลังคา กระเบื้องซีเมนต์

เฌอร่า ห้าห่วง
กระเบื้องซีเมนต์ใยแผ่นลอน สีโพลาร์ไวท์ แบบลอนเล็ก ความหนา 5 มิลลิเมตร
SCG
กระเบื้องซีเมนต์ใยแผ่นลอน สีโพลาร์ไวท์ แบบลอนเล็ก ลอนคู่ สีขาวมะลิ ความหนา 5.5 มิลลิเมตร

2. หลังคา กระเบื้องคอนกรีต

SCG
กระเบื้องหลังคำคอนกรีต แบบแผ่น เรียบ รุ่น เพรสทีจ เอ็กชีลด์สไอวอรี่ เกรย์ ขนาด 297.5 x 420 มิลลิเมตร

3. หลังคา เหล็ก

LYSAGHT®
แผ่นเหล็กมุงหลังคา ชั้นคุณภาพ C980 รุ่น LYSAGHT® TRIMDEK® (ZINCALUME®, COLORBOND® (สีDesert Wind, Off White, Alloy Grey, Burnt Almond, Jade Green, Aiyara White, Thredbo White, In Light Grey และ Custard Orange)) ขนำด 760 x 28 x 190 มิลลิเมตร
LYSAGHT®
แผ่นเหล็กมุงหลังคา ชั้นคุณภาพ C980 รุ่น LYSAGHT® TRIMDEK® (ZINCALUME®, COLORBOND® (สีDesert Wind, Off White, Alloy Grey, Burnt Almond, Jade Green, Aiyara White, Thredbo White, In Light Grey และ Custard Orange)) ขนำด 700 x 39 x 233 มิลลิเมตร
ครั้งหน้ามาดูกันใหม่ ว่าจะได้คะแนนจากเกณฑ์อาคารเขียวได้อย่างไร หรือนำแนวทางไปปรับใช้เพื่อสร้างอาคารประหยัดพลังงานได้ ที่นี่
X