เทคนิคด้านวิศกรรม การก่อสร้างบ้าน โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ – HBEX#3

เทคนิคด้านวิศกรรม การก่อสร้างบ้าน โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประไทยฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์วาระประจำปี พ.ศ. 2563-2565 ได้มาร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคด้านวิศวกรรม การก่อสร้าง ในหลักสูตรเพื่อยกระดับและพัฒนาธุรกิจรับสร้างบ้าน ครั้งที่ 3 Home Builder Expert 2020 : HBEX3 ในชื่อหลักสูตร “Secrets of Successful Home Builders เคล็ดลับพัฒนาธุรกิจรับสร้างบ้าน”

ดร.ธเนศ วีระศิริ ได้ดำรงค์ตำแหน่งนายกวิศกรรมสถานแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน งานฐานรากอาคารและความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร นอกจากนี้ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านงานแก้ไขอาคารทรุด ยกอาคารและย้ายอาคาร งานตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร รวมถึงการวิเคราะห์สาเหตุการวิบัติของโครงสร้างและฐานรากอาคารอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นผู้เขียนหนังสือ “ประสบการณ์งานแก้ไขอาคารทรุด และยกอาคาร” และ “คู่มือตรวจสอบรอยร้าว” ให้กับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ที่วิศวกรหลายท่านได้นำไปเรียนรู้

ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ดร.ธเนศ วีระศิริ ได้มาบรรยายให้ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรธุรกิจรับสร้างบ้าน HBEX รุ่นที่ 3 ในหัวข้อ เทคนิคด้านวิศกรรม การก่อสร้างบ้าน ซึ่งก็เป็นหัวข้อที่ท่านอาจารย์ถนัดอยู่แล้ว จึงสามารถบรรยายออกมาให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านเข้าใจได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งการบรรยายที่มีการใช้ภาษาที่สนุกสนานฟังแล้วไม่น่าเบื่อ แม้ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับวิชาการ

สรุปหัวข้อ เทคนิคด้านวิศกรรม งานก่อสร้างบ้าน

วันนี้เราได้คุณตุลย์ จากเพจ Picture Talk มาวาดรูปสรุปเนื้อหาให้เราได้เข้าใจแบบง่าย ๆ โดยภาพนี้เป็นการวาดสดจากเรื่องราวที่ท่านอาจารย์ได้นำเสนอในงานอบรม HBEX รุ่นที่ 3 ของวันที่ 3

หากคุณชื่นชอบที่จะเรียนรู้ อยากเรียนรู้ทริค และเทคนิคดี ๆ เกี่ยวกับธุรกิจรับสร้างบ้านอย่างนี้ ติดตามพวกเรา Home Builder Expert (HBEX) ไว้ให้ดี  แล้วปีหน้าพบกันใหม่

 

สามารถติดตามข่าวสารของหลักสูตรรับสร้างบ้าน HBEX ได้ที่

ติดตามข่าวสาร HBEX

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
X