รหัสต้นทุนใน BUILK คืออะไร

รหัสต้นทุน หรือ Costcode ใน BUILK เป็นกลุ่มต้นทุนที่ช่วยจำแนกค่าใช้จ่ายของโครงการออกเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน ทำให้สะดวกต่อการอ่านรายงาน รับรู้ค่าใช้จ่ายของ โครงการได้ทันทีว่า ตอนนี้ค่าใช้จ่ายของโครงการใช้ไปกับส่วนใดบ้าง และต้นทุนส่วนที่ใช้เป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่

รหัสต้นทุนใน BUILK แบ่งต้นทุนเป็น 5 หมวดหลัก ได้แก่ 1xx ค่าวัสดุ, 2xx ค่าแรง, 3xx ค่าเครื่องจักร, 4xx ค่าจ้างเหมาช่วง และ 5xx ต้นทุนทางอ้อม แต่ละหมวดหลักจะถูกแบ่งเป็นรหัสงาน 16,18 รายการ

costcode

 

โดยชื่อของรหัสงาน จะเปลี่ยนแปลงไปตามชุดรหัสต้นทุนหลัก ทางผู้ใช้งานได้เลือกก่อนทำการสร้างโครงการใน BUILK เริ่มต้นจะมีให้ผู้ใช้งานเลือกทั้งหมด 5 ชุด ซึ่งแบ่งได้ดังนี้

1.ชุดรหัสต้นทุนผู้รับเหมาทั่วไป เหมาะกับงานก่อสร้างทั่วไปงานสร้างานต่อเติม เช่น ทำบ้าน ทำอาคาร

costcode
กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลด

2.ชุดรหัสต้นทุนผู้รับเหมาก่อสร้างหนัก เหมาะกับงานทางจะมีต้นทุนในการทำสำรวจวางแนวทำระดับก่อสร้าง เช่น ถนน สะพาน

กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลด

3.ชุดรหัสต้นทุนผู้รับเหมางานระบบ เหมาะกับงานวางระบบต่างๆตั้งแต่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ

กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลด

4.ชุดรหัสต้นทุนผู้รับเหมาตกแต่งภายใน เหมาะกับผู้รับเหมาอินทีเรียจะมีงานฟิตติ้งเฟอร์นิเจอร์

กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลด

5.ชุดรหัสต้นทุนผู้รับเหมาพิเศษ เหมาะกับงานอาคารเชิง infrastructure ที่เฉพาะทาง เช่นอาคารสูบน้ำ อาคารผลิตน้ำประปา

กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลด

 

สามารถดูวิธีเปลี่ยนชุดรหัสต้นทุนได้โดย costcode เพื่อดูวิธีเปลี่ยนชุดรหัสต้นทุน

ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนชื่อรหัสงานเองได้ด้วย
ในชุดรหัสต้นทุนเริ่มต้นทั้ง 5 ชุด จะมีรหัสงานอยู่ 9 รายการ อยู่ในหมวดที่ 5 ที่ชื่อว่า Custom Cost ที่ 1-9 ทั้ง 9 รายการนี้ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนชื่อรหัสงานตามที่ต้องการได้เลย โดยใส่ชื่อไปในช่อง รายละเอียด ของรหัสงาน Custom Cost ที่ 1-9

costcode

 

ถ้ารหัสที่ BUILK มีให้ยังไม่ตรงกับความต้องการ อยากกำหนดรหัสเองต้องทำอย่างไร?
นอกจากชุดรหัสต้นทุนที่โปรแกรมมีให้เริ่มต้นทั้ง 5 ชุดแล้ว ทางผู้ใช้งานสามารถสร้างหรือปรับแต่งชุดรหัสต้นทุนให้เข้ากิจการของผู้ใช้งานเองได้ด้วยชุดรหัสต้นทุนเฉพาะกิจการ หรือ Custom Costcode

costcode

 

รหัสต้นทุนเฉพาะกิจการ หรือ Custom Costcode คือชุดรหัสต้นทุนที่ผู้ใช้งานสามารถตั้งชื่อรหัสต้นทุน ให้เข้ากับรูปแบบการทำงานของผู้ใช้งานได้ โดยสิ่งที่ผู้ใช้งานจะได้จากการซื้อบริการชุดรหัสต้นทุนเฉพาะกิจการนี้ ประกอบไปด้วย
ชุดรหัสต้นทุนจำนวนทั้งหมด 495 รายการ ที่ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขได้ตามธุรกิจของท่าน
ซึ่งแบ่งเป็น 5 หมวดหลัก แต่ละหมวดสามารถแบ่งได้หมวดละ 99 รายการ
ชุดรหัสต้นทุนชุดนี้มีค่าบริการชุดละ 10,000 บาท หากสนใจสามารถกรอกรายละเอียดที่ปุ่มด้านล่างนี้ได้เลย

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดย costcode เพื่อแอด LINE BUILK Thailand

 

ประโยชน์ที่ผู้ใช้งานได้รับจาก Custom Costcode
สามารถควบคุมต้นทุนได้ละเอียดและเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้นด้วยรหัสต้นทุนที่มีมากถึง 495 รายการ
รหัสต้นทุนสามารถตั้งชื่อให้เป็นของกิจการของผู้ใช้งานเองได้
อ่านรายงานต้นทุนได้ละเอียดยิ่งขึ้น

เบื้องต้นของการใช้งาน ในช่วงแรกเราขอแนะนำให้ใช้ชุดรหัสเริ่มต้นที่ทางบิลค์มีให้ก่อน พอเริ่มทำงานบนบิลค์อย่างเป็นระบบและใช้งานอย่างต่อเนื่องจนมีความเข้าใจแล้ว ค่อยเปลี่ยนมาใช้ยังได้ครับ

รหัสต้นทุนบนโปรแกรม BUILK เป็นเหมือนตัวช่วยในการจำแนกค่าใช้จ่ายของงานโครงการต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานรับรู้ได้ว่าปัจจุบันโครงการใช้จ่ายไปมากน้อยเท่าใดแล้ว และยังทำให้ผู้ใช้งานรู้ได้ทันทีว่างานส่วนไหนเกินแผนที่กำหนดไว้ ส่วนไหนยังไม่เกินแผน เพื่อที่ว่าผู้ใช้งานจะได้วางแผนงานได้ทันเวลาไม่ใช้ต้นทุนจนบานปลาย

เริ่มควบคุมต้นทุนก่อสร้าง ก่อนที่งบประมาณจะบานปลาย