แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน

ชั้นแรกให้กดไปที่ ”ชื่อผู้ใช้” จากนั้นเลือก ”การตั้งค่า” ตาม กรอบสีแดง ดังรูป

BUILK_ตั้งค่า

หลังจากกด ”การตั้งค่า” แล้วระบบจะพาไปยังหน้าแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ดังรูป ให้พี่ๆแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ในหน้านี้เมื่อเสร็จแล้วให้กด”บันทึก” เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้

ฺBUILK_บัญชีผู้ใช้

**Email ของผู้ใช้งานจะไม่สามารถเปลี่ยนได้**