วิธีเพิ่มรายชื่อผู้ขาย

การเพิ่มข้อมูลผู้ขายที่ใช้ติดต่อบน Builk นั้น สามารถเพิ่มได้ 2 ช่องทางด้วยกัน คือ การสร้างใบสั่งซื้อ / ใบขอราคา และ การเพิ่มฐานข้อมูลผู้ขายใน list manager

กรณีเพิ่มตอนสร้างใบสั่งซื้อ / ใบขอราคา

เพียงผู้ใช้งานสร้างใบสั่งซื้อ / ใบขอราคา ในโมดูล Cost Control ข้อมูลผู้ขายที่มีการกรอกไว้ตอนสร้างเอกสารดังกล่าว จะถูกบันทึกในฐานข้อมูลผู้ขายของกิจการโดยอัตโนมัติ (เรียนรู้โมดูล Cost Control เพิ่มเติม)


กรณีเพิ่มฐานข้อมูลใน List Manager

หากผู้ใช้งานต้องการที่จะสร้างฐานข้อมูลผู้ขายไว้ก่อน เพื่ออำนวยความสะดวกและความถูกต้องในการเรียกชื่อผู้ขาย สามารถที่จะสร้างฐานข้อมูลได้ตามวิธีการดังต่อไปนี้

1. เลือกโมดูล List Manager

Screenshot (49)


2. เลือกผู้ขาย

Screenshot (105)


3. กดเพิ่ม เพื่อสร้างฐานข้อมูลใหม่

Screenshot-111


4. กรอกข้อมูลผู้ขาย จากนั้นกดสร้าง เป็นอันเสร็จสิ้น

Screenshot-112


 

 

 

X