10 แนวคิดของ WELL เพื่อการพัฒนาอาคาร และชุมชนที่ยั่งยืน

แนวคิดของ WELL เริ่มตั้งแต่ 2014 โดยนโยบายของโครงการ จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และมีการทดสอบที่หน้างาน ทำให้ผลลัพธ์ทางกายภาพในแง่ของการใช้งานจะเห็นว่าแตกต่างกัน

10 แนวคิดของ WELL มีด้านอะไรบ้าง?

อากาศ (AIR)

การหายใจที่สะดวกสบายด้วยคุณภาพอากาศที่ดีที่สุด ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยการกำจัดแหล่งกำเนิดการระบายอากาศในอาคารเมื่อ 5 ปีก่อนก็เกิดขึ้น มลพิษทางอากาศมีผลต่อสุขภาพในชีวิตประจำวันของเรา เราก็ต้องรู้จักป้องกัน ซึ่งกรุงเทพมหานคร ก็เช่นกัน เราต้องลดมลพิษทางอากาศ ต้องเลือกวัสดุที่ปลอดภัยในการนำมาใช้

น้ำ (WATER)

การดื่มน้ำ ทาง WELL Community Standard ส่งเสริมเรื่องน้ำคุณภาพสูง และการเข้าถึงที่ดีขึ้น เพราะเรื่องของน้ำก็สำคัญ น้ำจะต้องมีคุณภาพที่ดี ประเทศไทยปกติเราจะไม่ได้ดื่มน้ำจากก๊อกน้ำ หากทำให้ดื่มได้ก็จะดีมาก เราจะต้องส่งเสริมเในรื่องนี้

แสงสว่าง (LIGHT)

ได้รับประโยชน์จากแสงสว่าง แสงสว่างที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมทัศนวิสัย รวมถึงความปลอดภัย หากพูดถึงเรื่องแสงสว่าง เชื่อว่าไม่มีใครนอนได้แค่ 3 ชั่วโมง การนอนก็ต้องนอนให้เพียงพอ (นาฬิกาชีวภาพ) แสงสว่างถ้าใช้ไม่ถูกต้องก็จะเกิดผลกระทบต่อการนอน ส่วนตอนกลางวันช่วงทำงานก็ต้องใช้แสงสว่างที่เหมาะสม (จากการวิจัย พบว่าการนำแสงสว่างมาส่องหน้า 3 ชั่วโมง คนๆ นั้นก็จะตื่นตัวทั้งวัน) ในที่อยู่อาศัยควรจะสร้างสภาพแวดล้อมแสงสว่างที่ดี

สารอาหาร (NOURISHMENT)

การรับประทานอาหารต้องได้รับโภชนาการทีดี ทานอะไร ประเภทไหนมากเกินไปก็จะทำให้เป็นพิษต่อร่างกาย เพราะฉะนั้นต้องได้รับสารอาหารแต่ละประเภทในปริมาณที่เหมาะสม เราต้องสร้างสิ่งแวดล้อมให้คนเลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ

การออกกำลังกาย (FITNESS)

ก้าวต่อไปด้วยการผสานการออกกำลังกายให้เข้ากับชีวิตประจำวันตจาก WELL Community Standard การออกกำลังกาย บางครั้งมันก็ยากในการที่จะไปออกกำลังกาย เราก็ต้องสร้างสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เราได้ออกกำลังกายได้ตลอด ถ้าเรานั่งหน้าคอมพิวเตอร์มากเกินไป เลือดเราก็จะไหลเวียน หรือเราพักไปออกกำลังกาย 1 ชั่วโมง มันก็ยังไม่เพียงพอ เราต้องสร้างชุมชนเพื่อผลักดันการรักษาสุขภาพ

อุณหภูมิ (TEMPERATURE)

เพลิดเพลินไปกับความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นผ่านการออกแบบและควบคุมระบบ HVAC ที่ปรับปรุงแล้ว เรื่องของอุณภูมิ เราจะต้องสร้างพื้นที่ที่สามารถดูดซับความร้อนได้ กทม ยิ่งต้องจัดการ ทาหลังคาสีขาว ใช้วัสดุที่สะท้อนความร้อน

เสียง (SOUND)

ชุมชน WELL ช่วยลดเสียงรบกวนที่เป็นอันตรายหรือรบกวนองค์ประกอบการออกแบบอาคาร และการควบคุมเสียงรบกวน คุณภาพของเสียงก็สำคัญ นอกจากตอนนอน ต้องแน่ใจว่ามีสมาธิในการทำงานได้ดีในช่วงกลางวันด้วย หากนอนแล้วมีเสียงรอดจากข้างบ้าน ก็จะไปรบกวนการนอน จึงต้องสร้างพื้นที่ที่สามารถดูดซับเสียง

วัสดุ (MATERIALS)

รู้สึกถึงความแตกต่างในชุมชน WELL ด้วยกลยุทธ์ที่ช่วยลดความเสี่ยงของสารเคมีอันตรายต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อม วัสดุคอนกรีต เสาเข็ม สี ก็จะมีผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเรา ถ้าให้เด็กๆ เข้าไปเล่นเช่นดิน ก็อาจจะมีสารปนเปือน ทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีพวกสารทำความสะอาดต่างๆด้วย เช่น สารค่าแมลง

จิตใจ (MIND)

รู้สึกถึงความแตกต่างในชุมชน WELL ด้วยกลยุทธ์ที่ช่วยลดความเสี่ยงของสารเคมีที่อันตรายต่อผู้คน และสิ่งแวดล้อม เข้าพักอย่างต่อเนื่อง ชุมชน WELL จะช่วยสนับสนุนสุขภาพทางปัญญา และอารมณ์ผ่านนโยบายสุขภาพจิต โปรแกรมการจัดการความเครียด และการออกแบบบูรณะ ถ้าจิตไม่ดี กายก็ไม่ดี ต้องมีพื้นที่ที่ทำให้ลดความเครียด

ชุมชน (COMMUNITY) 

ต้องรักษาสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ สร้างเมือง ปลูกต้นไม้ ค้นหาตัวตนที่ใช้ร่วมกัน มาตรฐานชุมชน WELL ปลูกฝังสภาพแวดล้อมการส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ และมีสุขภาพดีผ่านโปรแกรมสุขภาพแม้จะอยู่ในที่ทำงาน รวมถึงนโยบายสนับสนุนครอบครัวการมีส่วนร่วมของชุมชน และการออกแบบที่เข้าถึงได้ นอกจากนี้ยังต้องสร้างพื้นที่ที่ทำให้ทุกวัยเข้าร่วมกันได้ เช่น วัยรุน ผู้สูงอายุ เด็ก สามารถช่วยลดปัญหาความเหงาของผู้สูงอายุ

“นอกจากการดูแลผู้คนแล้ว ก็ต้องดูแลโลกด้วย”

Q/A ช่วงถามตอบ

Q : จากแนวคิดของ WELL ในเรื่องสุขภาพ ช่วยยกตัวอย่างสิ่งที่คิดว่าในประเทศไทยควรให้ความสำคัญในเรื่องไหนบ้าง?
A : ถ้าพประเทศไทย อาหาร : จากข้อมูลที่ฉันดู เรื่องของสารอาหารก็สำคัญมาก เพราะประเทศไทยอาหารอร่อยมาก ต้องควบคุมเรื่องโภชนาการในการกินที่ดี เพราะมีผลต่อสุขภาพ  นอกจากนี้ถ้าเราสามารถดื่มน้ำจากน้ำก๊อกได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดี

Q : artier ten จะเปิดสำนักในไทยหรือไม่?
A: เราเปิดมา 7 ปีแล้ว และกำลังทำอยู่กับผู้พัฒนาด้วย อยู่ใกล้กับ BTS พร้อมพงษ์

Q : การที่จะได้ใบรับรอง WELL ต้องทำอย่างไร?
A : ตั้งหน่วยงานท้องถิ่นขึ้นมาดูแล และต้องตรงตามเงื่อนไข ของมาตรฐานโลก เพราะ Lead จะเป็นตัวกำหนดการให้ใบรับรองของ WELL เพียงบางส่วน และคุณ Naree ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ทางคุณ Naree ทำงานกับโครงการมมากมาย การที่จะขอใบรับรองจาก WELL จะต้องมีคุณลักษณะดีหลายด้าน เช่น อยู่ใกล้แหล่งน้ำ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สามารถเปรียบเทียบได้ในระดับโลก

Q : มีวิธีควบคุมในเรื่องของต้นทุนในการบำรุงรักษาอย่างไร?
A :
ถ้าต้องการรักษาคุณภาพได้ดี คุณก็ต้องเปลี่ยนแปลงให้น้อยที่สุด เลือกการทำให้แต่เนิ่นๆ เพื่อลดต้นทุนในการทำลงในอนาคต

จบแล้วสำหรับบทความเกี่ยวกับแนวคิดของ WELL ผู้เขียนหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานของ WELL มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ทางทีมงาน BUILK ก็ต้องขอขอบคุณ Naree Phinyawatana (atelier ten) และ Samantha Allen (IWBI) ที่ได้ให้โอกาสมาแชร์แนวคิดให้กับผู้ร่วมงานรักเหมาfest 2019 ครับ

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • Google Analytic และ Facebook Pixel

    เราได้มีการใช้งาน Google analytic และ Facebook pixel เพื่อช่วยให้เราส่งมอบประสบการณ์การใช้งานของเว็บไซต์ได้อย่างดียิ่งขึ้น

Save
X