Builk Manual

มาทำความรู้จักกับ Builk.com กับ Founder กัน

 • แนวคิดการบริหารธุรกิจก่อสร้าง
 • หลักการทำงานของโปรแกรม
 • Work Flow การทำงานของโปรแกรม
 • Benefit อื่นๆ สำหรับผู้ใช้งาน

 

คู่มือเริ่มต้นการใช้งานแบบละเอียด

โปรแกรม ควบคุมต้นทุนก่อสร้าง ที่ช่วยให้คุณทำงานอย่างเป็นระบบ

ประหยัดเวลางานเอกสาร ไม่ต้องลงโปรแกรม ทดลองใช้งานฟรี!!! ครอบคลุมงาน ควบคุมต้นทุนก่อสร้าง ทั้งระบบ ตั้งแต่ขั้นวางแผน บันทึกต้นทุนโครงการ ค่าแรง ค่าใช้จ่ายทุกชนิด ไปจนถึง ประมวลผลสร้างรายงานต้นทุนให้อัตโนมัติ สามารถทำงานร่วมกันกับทีมงานผ่านเว็บไซต์ ดูข้อมูลแบบ Real Time ได้ทุกที่ ทุกเวลา ออกแบบโดยผู้มีประสบการณ์ทำงานรับเหมาก่อสร้าง เหมาะกับธุรกิจรับเหมา-เจ้าของโครงการก่อสร้าง SMEs เรียนรู้การใช้งานด้วยตัวเองได้จาก คู่มือการใช้งาน โปรแกรมก่อสร้าง ออนไลน์

คุณสมบัติ BUILK Cost Control โปรแกรม ควบคุมต้นทุนก่อสร้าง

 

โปรแกรมออกแบบ โดยคนก่อสร้างตัวจริง

 • กระบวนการทำงาน (Workflow) ที่ใช้งานได้จริง สำหรับธุรกิจก่อสร้าง SMEs
 • ระบบควบคุมต้นทุนก่อสร้าง ใช้ควบคู่กับ โปรแกรมบัญชี หรือ บริการทำบัญชีโดยสำนักงานบัญชี
 • ไม่ใช่โปรแกรมบัญชี ผู้ใช้ไม่ต้องอาศัยความรู้ด้านบัญชี ใช้เพียงหลักการควบคุมต้นทุนเบื้องต้น
 • ระบบที่ยืดหยุ่นในการทำงาน แต่รัดกุมในการติดตามต้นทุน
 • เน้นความเร็ว รับรู้ข้อมูลเรียลไทม์ เพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็ว
 • เข้าใจข้อจำกัด ด้านต้นทุน เวลา และทรัพยากรของธุรกิจก่อสร้าง SMEs
 • ใช้ระบบ Cost Breakdown Structure ไม่ใช้ BOQ เป็นงบประมาณควบคุมต้นทุน
 • ติดตาม กำไร/ขาดทุน ของโครงการ และผลประกอบการของธุรกิจก่อสร้างได้
 • มีระบบแจ้งเตือนกระแสเงินสดออก ช่วยให้บริหารกระแสเงินสดได้ง่ายขึ้น

สะดวก และ ปลอดภัย ในการใช้งาน

 • ใช้งานออนไลน์ เข้าใช้โปรแกรมได้จากทุกเครื่อง โดยใช้อีเมล และรหัสผ่านเข้าระบบ
 • ไม่ต้องลงโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ พร้อมใช้ทันที ป้องกันความเสี่ยงเรื่อง ไฟล์เสีย ติดไวรัส หรือ อุปกรณ์ไอทีเสียหาย
 • อัพเดทโปรแกรมออนไลน์ ทันสมัย ตลอดเวลา
 • ดูข้อมูลเคลื่อนไหวต้นทุนแบบ Real Time
 • ทำงานจากที่ไหนก็ได้ คล่องตัว ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ
 • รองรับสมาร์ทโฟน และ แท็บเล็ต โดยปรับเปลี่ยนการแสดงผลตามขนาดหน้าจอ (Responsive)

ตั้งค่าการใช้งานให้เหมาะกับธุรกิจ และ ผู้ใช้

 • เลือกชุดรหัสต้นทุนมาตรฐาน หรือ ซื้อรหัสต้นทุนเฉพาะกิจการของคุณเอง
  ดูรหัสต้นทุนก่อสร้าง 5 ประเภท สำหรับธุรกิจ SMEs
 • กำหนดภาษาเอกสาร ในแบบฟอร์มที่ใช้พิมพ์ เป็นภาษา ไทย หรือ อังกฤษ
 • กำหนดภาษาแสดงผล รายบุคคล ได้แก่ ไทย อังกฤษ อินโดนีเซีย เมียนมา หรือ กัมพูชา
 • รองรับการทำงานหลายกิจการ

แบบฟอร์มสำเร็จรูป

 • ฟอร์มกรอกข้อมูลการวางแผนต้นทุน แบ่งตามรหัสต้นทุน
 • แบบฟอร์มเอกสารสำหรับธุรกิจก่อสร้าง ได้แก่ ใบขอราคา ใบสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้
 • Export เอกสารเป็น Excel นำไปประยุกต์ใช้งานได้
 • Export แบบฟอร์มต่างๆ เป็น .pdf, .csv, .rtf, .xps และ .tiff
 • ส่งใบขอราคา และ ใบสั่งซื้อ ถึงผู้ขาย ได้ทางอีเมล
 • เก็บบันทึกประวัติการใช้งานของผู้ใช้โปรแกรมเพื่อการตรวจสอบ (Audit Trail)

 

สร้างรายงานเพื่อการบริหารธุรกิจก่อสร้างให้คุณโดยอัตโนมัติ

 • รายงาน 9 ตัว เพื่อการบริหารธุรกิจก่อสร้าง สำหรับระดับบริหาร ระดับผู้จัดการ และ ระดับปฎิบัติการ ดูรายละเอียดรายงาน
 • ใช้ข้อมูล Real Time ในการประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลได้ทันที ทันต่อสถานการณ์
 • เรียกดูรายงานผ่านเว็บไซต์ ได้จากทุกอุปกรณ์
 • Export รายงานทุกตัว เป็น Excel เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานได้
 • Export รายงานทุกตัว เป็น .pdf, .csv, .rtf, .xps และ .tiff
 • เลือกโครงการ กำหนดช่วงเวลาที่จะพิมพ์รายงานได้

ทำงานร่วมกัน กับทีมงาน

 • เพิ่มทีมงาน ร่วมทำงานในระบบเดียวกันได้ไม่จำกัด
 • กำหนดขอบเขตการทำงานได้ เช่น อนุญาติให้สร้างใบสั่งซื้อ แต่ไม่ให้อนุมัติใบสั่งซื้อ หรือ เรียกดูรายงานบางตัว
 • แสดงความคิดเห็นท้ายเอกสาร แท็กคนที่เกี่ยวข้อง

ความปลอดภัย – ข้อมูลของคุณ เราดูแลให้ดีที่สุด

 • ระบบรักษาความปลอดภัย แบบ SSL
  SSL ย่อมาจาก Secure Socket Layer คือ เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ และความมั่นใจในความปลอดภัย ให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งระบบ SSL จะทำให้ การรับ – ส่งข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลเอกสาร รหัสผ่านต่าง ๆ ไม่ถูกเปิดเผย หรือถูกขโมยได้ สร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน สังเกตุ ตัวหนังสือ https และเครื่องหมายแม่กุญแจสีเขียว บิลค์ ใช้ระบบ SSL แบบเดียวกับเว็บไซต์ชั้นนำ
 • รหัสผ่าน
  ตั้งรหัสผ่านของคุณเอง มีระบบล๊อคบัญชี และแจ้งเตือนทางอีเมล ถ้าหากมีการพยายามเข้าระบบ โดยใส่รหัสผ่านผิด เกิน 5 ครั้ง เพื่อป้องกันกรณีบุคคลอื่นต้องการขโมยบัญชีของคุณ คุณสามารถปลดล๊อคได้ด้วยตนเอง ทางอีเมลข้อมูลของกิจการ คนอื่นไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้ เอกสารภายในกิจการของคุณถูกเข้ารหัสในฐานข้อมูลและเรียกดูได้ผ่านโปรแกรม ไม่ได้เก็บข้อมูลเป็นไฟล์ ป้องกันการคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต บันทึกซ้ำ และไฟล์เสีย
 • สิทธิการใช้งาน
  กำหนดสิทธิพนักงานที่เกี่ยวข้อง ให้เข้าถึงข้อมูลในส่วนที่ต้องรับผืดชอบเท่านั้น ผู้บริหารสามารถกำหนดและเปลี่ยนเเปลงสิทธิการใช้งาน และการดูรายงานเองได้ เมื่อพนักงานลาออก ผู้บริหารสามารถลบชื่อออกจากกิจการได้ พนักงานคนนั้นจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของกิจการได้อีก
 • เซิร์ฟเวอร์และระบบสำรองข้อมูล
  บิลค์ ให้บริการบนระบบคลาวด์ของ Amazon ผู้ให้บริการคลาวด์ชั้นนำของโลก รองรับการขยายตัวของผู้ใช้ และมีระบบเซิร์ฟเวอร์สำรอง กรณีฉุกเฉิน เพิ่มความมั่นใจด้วยระบบการสำรองข้อมูล (Backup) และระบบติดตามปัญหาการใช้งาน
 • ต้นทุนตรวจสอบได้
  เอกสารสำคัญด้านต้นทุน มีประวัติเอกสารเพื่อการตรวจสอบ ไม่สามารถลบออกจากระบบได้ (ทำได้เพียงยกเลิกเอกสารเท่านั้น เอกสาด้านต้นทุนทุกรายการจะยังอยู่ในระบบ) เนื่องจากเอกสารใบสั่งซื้อ ที่ถูกเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก จะส่งผลต่อต้นทุนโครงการของคุณ เพื่อให้เห็นข้อมูลต้นทุนโครงการที่แท้จริง การทำงานจึงต้องติดตามตรวจสอบได้
 • ทีมโปรแกรมเมอร์ ของ BUILK
  โปรแกรมเมอร์ผู้แข็งแกร่ง คอยพัฒนาโปรแกรมดีๆ ดูแลระบบและข้อมูลสำคัญของคุณ ให้คุณทำงานก่อสร้างอย่างสบายใจ เพราะคุณมีทีมพัฒนาระบบมืออาชีพ ที่มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารธุรกิจก่อสร้าง SMEs

การสมัครสมาชิกและเริ่มใช้งาน

 

การเข้าใช้งาน BUILK โปรแกรมควบคุมต้นทุนก่อสร้าง จำเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิกเสียก่อน โดยการเริ่มใช้งานนั้นประกอบด้วย 2 ขั้นตอนดังนี้

            ในแต่ละกิจการนั้นจะมีโครงการหลายๆโครงการ ซึ่งในแต่ละโครงการนั้นจะมีทั้งต้นทุนที่เกิดขึ้นในทุกๆวันและรายรับที่เกิดจากเงินงวด โดยท่านสามารถนำกระแสเงินทั้ง 2 ส่วนนี้มากรอกลงใน BUILK Cost Control ที่สามารถออกเอกสารให้ได้ทดแทนการใช้งาน Excel หรือ กระดาษ ที่ต้องเก็บไฟล์หรือเอกสารไว้ทุกชิ้น และสามารถเรียกดูรายการต่างๆได้ตลอดเวลา ทำให้ท่านสามารถเห็นกระแสเงิน กำไร และต้นทุนแท้จริงของโครงการได้

จากขั้นตอนการทำงานจากรูปด้านบนจะสังเกตุได้ว่ามีทั้งขั้นตอนที่อยู่ในกรอบที่เป็นเส้นทึบและเส้นประ ซึ่งขั้นตอนที่อยู่ในกรอบเส้นทึบคือขั้นตอนที่จำเป็นต้องทำให้สำเร็จ ทั้งนี้ท่านสามารถลดขั้นตอนการทำงานบางขั้นตอนในส่วนที่เป็นขั้นตอนที่เป็นกรอบเส้นประเพื่อให้เหมาะสมกับกิจการของท่านได้

ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยน Workflow ได้ตามขนาดองค์กร ศึกษาเพิ่มเติม คลิก

การควบคุมต้นทุนก่อสร้างผ่าน BUILK Cost Control

จากเวิร์คโฟว์การทำงานด้านบนนั้นมีวิธีการใช้งานในแต่ละขั้นตอน ดังนี้

0. เลือก Cost Code ให้เหมาะกับกิจการ

—————-ส่วนการวางแผน—————-

1. สร้างโครงการ พร้อมกำหนดแผน

——————————————————–

 

————ส่วนระหว่างการก่อสร้าง————

2. หน้างานทำใบขอซื้อได้ง่ายๆด้วย “ใบขอซื้อผ่าน LINE 3. เทียบราคาง่ายๆ ด้วยฟีเจอร์ “ขอราคา 4. รับรู้ต้นทุนโครงการที่แท้จริงด้วยการ “บันทึกต้นทุน 5. สร้างใบแจ้งหนี้ เพื่อบันทึกรายรับ

——————————————————–

 

——————ส่วนการวัดผล——————

6. รับรู้การเคลื่อนไหวในหน้า “แผงบริหาร 7. วัดผลการทำงานด้วย “รายงาน

——————————————————–

หน้า List Manager เปรียบเสมือนบอร์ดข้อมูลของกิจการซึ่งประกอบไปด้วย 3 ส่วนได้แก่ “ทีมงาน” “ลูกค้า” และ “ผู้ขาย”

วิธีการเชิญทีมงาน

โปรแกรมบิลค์เราสามารถเชิญทีมงานในบริษัท เข้ามาทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้ โดยผ่าน E-Mail ที่แต่ละคนได้สมัครไว้ ทุกคนจะเห็นข้อมูลล่าสุดพร้อมกัน อีกทั้งยังสามารถกำหนดสิทธิ์และความสามารถของแต่ละตำแหน่งได้ เช่น ผู้บริหาร, ผู้จัดการโครงการ, จัดซื้อ, บัญชี ว่าสามารถทำอะไรและเข้าถึงอะไรได้บ้าง โดยจะทำผ่านเมนู List Manager เป็นเมนูไว้จัดการรายชื่อทุกอย่างในบริษัท จะมีทั้งหมด 3 รายชื่อ คือ ทีมงาน, ผู้ขาย, ลูกค้า

1.เข้าเมนู List Manager  และคลิกที่ “เพิ่มรายชื่อพนักงาน”

 

2.กรอกชื่อ อีเมล และตำแหน่งงาน

 

3.เลือกเปิดโมดูลที่จะให้ทีมงานสามารถทำงานได้

**โมดูลขั้นต่ำที่ควรเปิดคือ Cost Control กับ List Manager

 

4.ขั้นตอนสุดท้าย คือ กำหนดสิทธิ์การใช้งานในแต่ละโมดูลที่เราเปิดให้กับทีมงาน เลื่อนสิทธิ์ได้ตามความเหมาะสม แต่ละตำแหน่งจะมีรายละเอียดบอกว่าสามารถทำอะไรได้บ้าง

 

เมื่อเสร็จ 3 ขั้นตอนนี้เรียบร้อยแล้ว ระบบจะขึ้นรายชื่อดังนี้สามารถเช็คได้จากสถานะ ถ้าขึ้นว่า“รออนุมัติ”แสดงว่าทีมงานคนนั้นสมัครสมาชิกในระบบบิลค์เรียบร้อยแล้ว เมื่อล็อกอินใหม่ก็พร้อมทำงานในบริษัทเดียวกันได้เลย แต่หากสถานะขึ้นว่า “ยังไม่ได้ลงทะเบียน” จะต้องให้ทีมงานสมัครสมาชิกในระบบบิลค์ก่อน

 

***หากไม่เป็นไปตาม 2 กรณี นี้ แนะนำว่าให้ตรวจสอบอีเมลอีกรอบนึง หากแน่ใจว่าเชิญถูกต้องแล้วแต่ไม่ขึ้นอะไรหรือทีมงานยังไม่เข้าในบริษัทเดียวกัน สามารถแจ้งปัญหาในช่องแชทมุมขวาล่างได้เลยครับ

ในการสร้างเอกสารต่างๆในโปรแกรม BUILK Cost Control นั้น หากมีช่องที่ให้ใส่ลูกค้าหรือผู้ขาย เช่น หน้าสร้างโครงการที่ให้ใส่ลูกค้า หรือหน้าสร้างใบสั่งซื้อที่ให้กำหนดผู้ขาย ผู้ใช้งานสามารถสร้างข้อมูลขึ้นได้จากหน้านั้นๆเลย จากนั้นระบบจะจดจำข้อมูลที่ใส่ไว้ในหน้า List Manager ให้อัตโนมัติ

การสร้างข้อมูลลูกค้าและผู้ขาย

หากต้องการสร้างข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ขายขึ้นมาใหมนั้น สามารถทำได้โดยขั้นตอนดังนี้

1. เลือกหัวข้อผู้ขาย/ลูกค้า

2. คลิกเพิ่มรายชื่อผู้ขาย/ลูกค้า

3. ใส่ข้อมูลที่ต้องการจากนั้นกด “บันทึก”

การแก้ไขข้อมูลลูกค้าและผู้ขาย

1. เลือกผู้ขาย/ลูกค้าที่ต้องการแก้ไขข้อมูล

2. กด “แก้ไข”

3. แก้ไขข้อมูลที่ต้องการจากนั้นกด “บันทึก”

**ทั้งนี้ เอกสารใดๆก็ตามที่เคยสร้าง ใช้ข้อมูลข้อมูลลูกค้าและผู้ขายที่ได้แก้ไขก่อนหน้าจะแก้ไขข้อมูลจะไม่เปลี่ยนตาม

เพราะการใช้ข้อมูลลูกค้าและผู้ขายนั้นเปรียบเสมือนการดึงเอาข้อมูลที่มีอยู่ไปใส่ลงในเอกสาร การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนบอร์ดจะไม่มีผลต่อข้อมูลที่กรอกลงเอกสารไปแล้ว

แบบฟอร์ม การแปลง BOQ เป็น CBS (Cost Breakdown Structure) เพื่อมาควบคุมต้นทุนในบิลค์ได้ง่ายๆ

                                                         

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเปล่า                  ดาวน์โหลดแบบมีตัวอย่าง

แผนผังการวางระบบที่ออฟฟิศของคุณ กำหนดหน้าที่ในบิลค์ของแต่ละคนว่าทำอะไร

                                                 

แผนผังการวางระบบ

BUILK WORKSHOP

เรียนรู้การใช้งาน BUILK (บิลค์) โปรแกรมควบคุมต้นทุนก่อสร้างอย่างเจาะลึก อยากเรียนตอนไหน สามารถกำหนดเวลาเองได้ ไม่จำกัดจำนวนผู้เรียน สามารถเรียนรู้พร้อมกันได้ทั้งบริษัท
BUILK WORKSHOP จะช่วยให้ผู้รับเหมาได้เข้าใจวิธีการควบคุมต้นทุนก่อสร้างได้มากยิ่งขึ้น เพราะหากตัวผู้รับเหมาเองได้รับการเรียนรู้แบบเจาะลึก และถูกวิธี ก็จะยิ่งทำให้ผู้รับเหมาสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจในรูปแบบต่างๆได้ไม่ยาก ทั้งยังหากมีข้อสอบถาม หรือต้องการให้ทีมงานบิลค์ช่วยเหลือในส่วนไหน ก็สามารถสอบถามแบบตัวต่อตัวได้เลย
🔥 เรียนพร้อมกันทั้งบริษัท ควบคุมต้นทุนได้ทันที 🔥
สมัครอบรม
Click me!

คู่มือการใช้งาน Builk.com แบบภาพรวม

DOWNLOAD (PDF)

คู่มือเริ่มต้นการใช้งาน

โปรแกรม ควบคุมต้นทุนก่อสร้าง ที่ช่วยให้คุณทำงานอย่างเป็นระบบ

ประหยัดเวลางานเอกสาร ไม่ต้องลงโปรแกรม ใช้ฟรี!!! < -ทำไมฟรี – >รอบคลุมงาน ควบคุมต้นทุนก่อสร้าง ทั้งระบบ ตั้งแต่ขั้นวางแผน บันทึกต้นทุนโครงการ ค่าแรง ค่าใช้จ่ายทุกชนิด ไปจนถึง ประมวลผลสร้างรายงานต้นทุนให้อัตโนมัติ สามารถทำงานร่วมกันกับทีมงานผ่านเว็บไซต์ ดูข้อมูลแบบ Real Time ได้ทุกที่ ทุกเวลา ออกแบบโดยผู้มีประสบการณ์ทำงานรับเหมาก่อสร้าง เหมาะกับธุรกิจรับเหมา-เจ้าของโครงการก่อสร้าง SMEs เรียนรู้การใช้งานด้วยตัวเองได้จาก คู่มือการใช้งาน โปรแกรมก่อสร้าง ออนไลน์

คุณสมบัติ BUILK Cost Control โปรแกรม ควบคุมต้นทุนก่อสร้าง

 

โปรแกรมออกแบบ โดยคนก่อสร้างตัวจริง

 • กระบวนการทำงาน (Workflow) ที่ใช้งานได้จริง สำหรับธุรกิจก่อสร้าง SMEs
 • ระบบควบคุมต้นทุนก่อสร้าง ใช้ควบคู่กับ โปรแกรมบัญชี หรือ บริการทำบัญชีโดยสำนักงานบัญชี
 • ไม่ใช่โปรแกรมบัญชี ผู้ใช้ไม่ต้องอาศัยความรู้ด้านบัญชี ใช้เพียงหลักการควบคุมต้นทุนเบื้องต้น
 • ระบบที่ยืดหยุ่นในการทำงาน แต่รัดกุมในการติดตามต้นทุน
 • เน้นความเร็ว รับรู้ข้อมูลเรียลไทม์ เพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็ว
 • เข้าใจข้อจำกัด ด้านต้นทุน เวลา และทรัพยากรของธุรกิจก่อสร้าง SMEs
 • ใช้ระบบ Cost Breakdown Structure ไม่ใช้ BOQ เป็นงบประมาณควบคุมต้นทุน
 • ติดตาม กำไร/ขาดทุน ของโครงการ และผลประกอบการของธุรกิจก่อสร้างได้
 • มีระบบแจ้งเตือนกระแสเงินสดออก ช่วยให้บริหารกระแสเงินสดได้ง่ายขึ้น

สะดวก และ ปลอดภัย ในการใช้งาน

 • ใช้งานออนไลน์ เข้าใช้โปรแกรมได้จากทุกเครื่อง โดยใช้อีเมล และรหัสผ่านเข้าระบบ
 • ไม่ต้องลงโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ พร้อมใช้ทันที ป้องกันความเสี่ยงเรื่อง ไฟล์เสีย ติดไวรัส หรือ อุปกรณ์ไอทีเสียหาย
 • อัพเดทโปรแกรมออนไลน์ ทันสมัย ตลอดเวลา
 • ดูข้อมูลเคลื่อนไหวต้นทุนแบบ Real Time
 • ทำงานจากที่ไหนก็ได้ คล่องตัว ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ
 • รองรับสมาร์ทโฟน และ แท็บเล็ต โดยปรับเปลี่ยนการแสดงผลตามขนาดหน้าจอ (Responsive)

ตั้งค่าการใช้งานให้เหมาะกับธุรกิจ และ ผู้ใช้

 • เลือกชุดรหัสต้นทุนมาตรฐาน หรือ ซื้อรหัสต้นทุนเฉพาะกิจการของคุณเอง
  ดูรหัสต้นทุนก่อสร้าง 5 ประเภท สำหรับธุรกิจ SMEs
 • กำหนดภาษาเอกสาร ในแบบฟอร์มที่ใช้พิมพ์ เป็นภาษา ไทย หรือ อังกฤษ
 • กำหนดภาษาแสดงผล รายบุคคล ได้แก่ ไทย อังกฤษ อินโดนีเซีย เมียนมา หรือ กัมพูชา
 • รองรับการทำงานหลายกิจการ

แบบฟอร์มสำเร็จรูป

 • ฟอร์มกรอกข้อมูลการวางแผนต้นทุน แบ่งตามรหัสต้นทุน
 • แบบฟอร์มเอกสารสำหรับธุรกิจก่อสร้าง ได้แก่ ใบขอราคา ใบสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้
 • Export เอกสารเป็น Excel นำไปประยุกต์ใช้งานได้
 • Export แบบฟอร์มต่างๆ เป็น .pdf, .csv, .rtf, .xps และ .tiff
 • ส่งใบขอราคา และ ใบสั่งซื้อ ถึงผู้ขาย ได้ทางอีเมล
 • เก็บบันทึกประวัติการใช้งานของผู้ใช้โปรแกรมเพื่อการตรวจสอบ (Audit Trail)

สร้างรายงานเพื่อการบริหารธุรกิจก่อสร้างให้คุณโดยอัตโนมัติ

 • รายงาน 9 ตัว เพื่อการบริหารธุรกิจก่อสร้าง สำหรับระดับบริหาร ระดับผู้จัดการ และ ระดับปฎิบัติการ ดูรายละเอียดรายงาน
 • ใช้ข้อมูล Real Time ในการประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลได้ทันที ทันต่อสถานการณ์
 • เรียกดูรายงานผ่านเว็บไซต์ ได้จากทุกอุปกรณ์
 • Export รายงานทุกตัว เป็น Excel เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานได้
 • Export รายงานทุกตัว เป็น .pdf, .csv, .rtf, .xps และ .tiff
 • เลือกโครงการ กำหนดช่วงเวลาที่จะพิมพ์รายงานได้

ทำงานร่วมกัน กับทีมงาน

 • เพิ่มทีมงาน ร่วมทำงานในระบบเดียวกันได้ไม่จำกัด
 • กำหนดขอบเขตการทำงานได้ เช่น อนุญาติให้สร้างใบสั่งซื้อ แต่ไม่ให้อนุมัติใบสั่งซื้อ หรือ เรียกดูรายงานบางตัว
 • แสดงความคิดเห็นท้ายเอกสาร แท็กคนที่เกี่ยวข้อง

ความปลอดภัย – ข้อมูลของคุณ เราดูแลให้ดีที่สุด

 • ระบบรักษาความปลอดภัย แบบ SSL
  SSL ย่อมาจาก Secure Socket Layer คือ เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ และความมั่นใจในความปลอดภัย ให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งระบบ SSL จะทำให้ การรับ – ส่งข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลเอกสาร รหัสผ่านต่าง ๆ ไม่ถูกเปิดเผย หรือถูกขโมยได้ สร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน สังเกตุ ตัวหนังสือ https และเครื่องหมายแม่กุญแจสีเขียว บิลค์ ใช้ระบบ SSL แบบเดียวกับเว็บไซต์ชั้นนำ
 • รหัสผ่าน
  ตั้งรหัสผ่านของคุณเอง มีระบบล๊อคบัญชี และแจ้งเตือนทางอีเมล ถ้าหากมีการพยายามเข้าระบบ โดยใส่รหัสผ่านผิด เกิน 5 ครั้ง เพื่อป้องกันกรณีบุคคลอื่นต้องการขโมยบัญชีของคุณ คุณสามารถปลดล๊อคได้ด้วยตนเอง ทางอีเมลข้อมูลของกิจการ คนอื่นไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้ เอกสารภายในกิจการของคุณถูกเข้ารหัสในฐานข้อมูลและเรียกดูได้ผ่านโปรแกรม ไม่ได้เก็บข้อมูลเป็นไฟล์ ป้องกันการคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต บันทึกซ้ำ และไฟล์เสีย
 • สิทธิการใช้งาน
  กำหนดสิทธิพนักงานที่เกี่ยวข้อง ให้เข้าถึงข้อมูลในส่วนที่ต้องรับผืดชอบเท่านั้น ผู้บริหารสามารถกำหนดและเปลี่ยนเเปลงสิทธิการใช้งาน และการดูรายงานเองได้ เมื่อพนักงานลาออก ผู้บริหารสามารถลบชื่อออกจากกิจการได้ พนักงานคนนั้นจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของกิจการได้อีก
 • เซิร์ฟเวอร์และระบบสำรองข้อมูล
  บิลค์ ให้บริการบนระบบคลาวด์ของ Amazon ผู้ให้บริการคลาวด์ชั้นนำของโลก รองรับการขยายตัวของผู้ใช้ และมีระบบเซิร์ฟเวอร์สำรอง กรณีฉุกเฉิน เพิ่มความมั่นใจด้วยระบบการสำรองข้อมูล (Backup) และระบบติดตามปัญหาการใช้งาน
 • ต้นทุนตรวจสอบได้
  เอกสารสำคัญด้านต้นทุน มีประวัติเอกสารเพื่อการตรวจสอบ ไม่สามารถลบออกจากระบบได้ (ทำได้เพียงยกเลิกเอกสารเท่านั้น เอกสาด้านต้นทุนทุกรายการจะยังอยู่ในระบบ) เนื่องจากเอกสารใบสั่งซื้อ ที่ถูกเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก จะส่งผลต่อต้นทุนโครงการของคุณ เพื่อให้เห็นข้อมูลต้นทุนโครงการที่แท้จริง การทำงานจึงต้องติดตามตรวจสอบได้
 • ทีมโปรแกรมเมอร์ ของ BUILK
  โปรแกรมเมอร์ผู้แข็งแกร่ง คอยพัฒนาโปรแกรมดีๆ ดูแลระบบและข้อมูลสำคัญของคุณ ให้คุณทำงานก่อสร้างอย่างสบายใจ เพราะคุณมีทีมพัฒนาระบบมืออาชีพ ที่มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารธุรกิจก่อสร้าง SMEs

การสมัครสมาชิกและเริ่มใช้งาน

การเข้าใช้งาน BUILK โปรแกรมควบคุมต้นทุนก่อสร้าง ที่ให้ใช้งานฟรีได้นั้น จำเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิกเสียก่อน โดยการเริ่มใช้งานนั้นประกอบด้วย 2 ขั้นตอนดังนี้

            ในแต่ละกิจการนั้นจะมีโครงการหลายๆโครงการ ซึ่งในแต่ละโครงการนั้นจะมีทั้งต้นทุนที่เกิดขึ้นในทุกๆวันและรายรับที่เกิดจากเงินงวด โดยท่านสามารถนำกระแสเงินทั้ง 2 ส่วนนี้มากรอกลงใน BUILK Cost Control ที่สามารถออกเอกสารให้ได้ทดแทนการใช้งาน Excel หรือ กระดาษ ที่ต้องเก็บไฟล์หรือเอกสารไว้ทุกชิ้น และสามารถเรียกดูรายการต่างๆได้ตลอดเวลา ทำให้ท่านสามารถเห็นกระแสเงิน กำไร และต้นทุนแท้จริงของโครงการได้

จากขั้นตอนการทำงานจากรูปด้านบนจะสังเกตุได้ว่ามีทั้งขั้นตอนที่อยู่ในกรอบที่เป็นเส้นทึบและเส้นประ ซึ่งขั้นตอนที่อยู่ในกรอบเส้นทึบคือขั้นตอนที่จำเป็นต้องทำให้สำเร็จ ทั้งนี้ท่านสามารถลดขั้นตอนการทำงานบางขั้นตอนในส่วนที่เป็นขั้นตอนที่เป็นกรอบเส้นประเพื่อให้เหมาะสมกับกิจการของท่านได้

ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยน Workflow ได้ตามขนาดองค์กร ศึกษาเพิ่มเติม คลิก

 

การควบคุมต้นทุนก่อสร้างผ่าน BUILK Cost Control

จากเวิร์คโฟว์การทำงานด้านบนนั้นมีวิธีการใช้งานในแต่ละขั้นตอน ดังนี้

0. เลือก Cost Code ให้เหมาะกับกิจการ

—————-ส่วนการวางแผน—————-

1. สร้างโครงการ พร้อมกำหนดแผน

——————————————————–

 

————ส่วนระหว่างการก่อสร้าง————

2. หน้างานขอของง่ายๆด้วย “ใบขอซื้อ 3. เทียบราคาง่ายๆ ด้วยฟีเจอร์ “ขอราคา 4. รับรู้ต้นทุนโครงการที่แท้จริงด้วยการ “บันทึกต้นทุน 5. สร้างใบแจ้งหนี้ เพื่อบันทึกรายรับ

——————————————————–

 

——————ส่วนการวัดผล——————

6. รับรู้การเคลื่อนไหวในหน้า “แผงบริหาร 7. วัดผลการทำงานด้วย “รายงาน

——————————————————–

หน้า List Manager เปรียบเสมือนบอร์ดข้อมูลของกิจการซึ่งประกอบไปด้วย 3 ส่วนได้แก่ “ทีมงาน” “ลูกค้า” และ “ผู้ขาย”

วิธีการเชิญทีมงาน

โปรแกรมบิลค์เราสามารถเชิญทีมงานในบริษัท เข้ามาทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้ โดยผ่าน E-Mail ที่แต่ละคนได้สมัครไว้ ทุกคนจะเห็นข้อมูลล่าสุดพร้อมกัน อีกทั้งยังสามารถกำหนดสิทธิ์และความสามารถของแต่ละตำแหน่งได้ เช่น ผู้บริหาร, ผู้จัดการโครงการ, จัดซื้อ, บัญชี ว่าสามารถทำอะไรและเข้าถึงอะไรได้บ้าง โดยจะทำผ่านเมนู List Manager เป็นเมนูไว้จัดการรายชื่อทุกอย่างในบริษัท จะมีทั้งหมด 3 รายชื่อ คือ ทีมงาน, ผู้ขาย, ลูกค้า

1.เข้าเมนู List Manager  และคลิกที่ “เพิ่มรายชื่อพนักงาน”

2.กรอกชื่อ อีเมล และตำแหน่งงาน

3.เลือกเปิดโมดูลที่จะให้ทีมงานสามารถทำงานได้

**โมดูลขั้นต่ำที่ควรเปิดคือ Cost Control กับ List Manager

4.ขั้นตอนสุดท้าย คือ กำหนดสิทธิ์การใช้งานในแต่ละโมดูลที่เราเปิดให้กับทีมงาน เลื่อนสิทธิ์ได้ตามความเหมาะสม แต่ละตำแหน่งจะมีรายละเอียดบอกว่าสามารถทำอะไรได้บ้าง

เมื่อเสร็จ 3 ขั้นตอนนี้เรียบร้อยแล้ว ระบบจะขึ้นรายชื่อดังนี้สามารถเช็คได้จากสถานะ ถ้าขึ้นว่า“เข้าร่วม”แสดงว่าทีมงานคนนั้นสมัครสมาชิกในระบบบิลค์เรียบร้อยแล้ว เมื่อล็อกอินใหม่ก็พร้อมทำงานในบริษัทเดียวกันได้เลย แต่หากสถานะขึ้นว่า “ยังไม่ได้ลงทะเบียน” จะต้องให้ทีมงานสมัครสมาชิกในระบบบิลค์ก่อน

***หากทีมงานไม่ได้รับอีเมลเชิญเข้ากิจการ แนะนำว่าให้ตรวจสอบอีเมลอีกรอบนึง หากแน่ใจว่าเชิญถูกต้องแล้วแต่ไม่ขึ้นอะไรหรือทีมงานยังไม่เข้าในบริษัทเดียวกัน สามารถแจ้งปัญหาในช่องแชทมุมขวาล่างได้เลยครับ

ในการสร้างเอกสารต่างๆในโปรแกรม BUILK Cost Control นั้น หากมีช่องที่ให้ใส่ลูกค้าหรือผู้ขาย เช่น หน้าสร้างโครงการที่ให้ใส่ลูกค้า หรือหน้าสร้างใบสั่งซื้อที่ให้กำหนดผู้ขาย ผู้ใช้งานสามารถสร้างข้อมูลขึ้นได้จากหน้านั้นๆเลย จากนั้นระบบจะจดจำข้อมูลที่ใส่ไว้ในหน้า List Manager ให้อัตโนมัติ

การสร้างข้อมูลลูกค้าและผู้ขาย

หากต้องการสร้างข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ขายขึ้นมาใหมนั้น สามารถทำได้โดยขั้นตอนดังนี้

1. เลือกหัวข้อผู้ขาย/ลูกค้า

2. คลิกเพิ่มรายชื่อผู้ขาย/ลูกค้า

3. ใส่ข้อมูลที่ต้องการจากนั้นกด “บันทึก”

การแก้ไขข้อมูลลูกค้าและผู้ขาย

1. เลือกผู้ขาย/ลูกค้าที่ต้องการแก้ไขข้อมูล

2. กด “แก้ไข”

3. แก้ไขข้อมูลที่ต้องการจากนั้นกด “บันทึก”

**ทั้งนี้ เอกสารใดๆก็ตามที่เคยสร้าง ใช้ข้อมูลข้อมูลลูกค้าและผู้ขายที่ได้แก้ไขก่อนหน้าจะแก้ไขข้อมูลจะไม่เปลี่ยนตาม

เพราะการใช้ข้อมูลลูกค้าและผู้ขายนั้นเปรียบเสมือนการดึงเอาข้อมูลที่มีอยู่ไปใส่ลงในเอกสาร การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนบอร์ดจะไม่มีผลต่อข้อมูลที่กรอกลงเอกสารไปแล้ว

แบบฟอร์ม การแปลง BOQ เป็น CBS (Cost Breakdown Structure) เพื่อมาควบคุมต้นทุนในบิลค์ได้ง่ายๆ

                                                         

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเปล่า                  ดาวน์โหลดแบบมีตัวอย่าง

 

แผนผังการวางระบบที่ออฟฟิศของคุณ กำหนดหน้าที่ในบิลค์ของแต่ละคนว่าทำอะไร

                                                 

แผนผังการวางระบบ