“TMB BUILK PLUS” ดีที่สุดโปรแกรมผู้รับเหมา (สะดวก-รวดเร็ว-ประหยัดเวลา)

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 1,320


ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ BUILK โปรแกรมควบคุมต้นทุนก่อสร้างออนไลน์ Cost Control (Mini ERP) เดินหน้าตอบโจทย์ความต้องการที่ตรงใจผู้รับเหมา SMEs เพื่อให้ผู้รับเหมา SMEs สามารถมองเห็นภาพรวมของต้นทุนและกระแสเงินสดได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

 

BUILK คือ โปรแกรมควบคุมต้นทุนก่อสร้างออนไลน์ ที่เปิดให้พี่ ผู้รับเหมาใช้งานได้ ฟรี !! เป็นโปรแกรมที่มี WorkFlow เหมาะกับกระบวนการทำงานของผู้รับเหมา SMEs การันตีได้จากจำนวนผู้ใช้งานทั้งในประเทศไทย และในกลุ่มประเทศ CLMV ที่มีมากกว่า 30,000 กิจการในปัจจุบัน

 

“TMB BUILK PLUS” ดีที่สุดเพื่อผู้รับเหมา SMEs 

“TMB BUILK PLUS” มอบประสบการณ์ทางการเงินสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้ ได้มากกว่า”  ช่วยให้พี่ ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดการวางแผนโครงการและบริหารต้นทุนได้แบบ Real-time พร้อมเชื่อมต่อระบบการชำระเงินกับทางธนาคารได้อย่างปลอดภัย

 

เพื่อให้พี่ๆผู้รับเหมาโอน จ่ายไปยังคู่ค้าได้สะดวก ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน และป้องกันการผิดพลาด และในอนาคตอันใกล้ก็จะสามารถเรียกดูยอดเงินและวงเงินสินเชื่อคงเหลือ เพื่อการวางแผนโครงการที่แม่นยำ ขอวงเงินสินเชื่อและเบิกใช้วงเงินผ่านช่องทางของ BUILK ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลาในการจัดการธุรกิจ

VDO สอนการใช้งาน ระบบ BUILK และ TMB Business Click

 

ฟีเจอร์ “TMB BUILK PLUS”

 

 TMB BUILK PLUS ให้ลูกค้าสั่งจ่ายคู่ค้าได้สะดวก ควบคุมต้นทุนได้มากกว่า

 

 พี่ ผู้รับเหมาทุกท่านสามารถใช้งานระบบ “TMB BUILK PLUS” ได้แล้ว

X