ราคาคอนกรีตภาคใต้

สวัสดีพี่ ๆ ผู้รับเหมาและจัดซื้อชาวไทยทุกท่าน หากเราพูดถึงราคาคอนกรีตที่เราสั่งใช้งานกันอยู่เป็นประจำนั้น พี่ ๆ เคยส่งสัยไหมว่าโดยปกติแล้ว ในแต่ละพื้นที่ แต่ละภูมิภาค มีราคาอยู่ในช่วงประมาณเท่าไรกันบ้าง หรือในแต่โซนมีการใช้คอนกรีตกันมากน้อยแค่ไหน สำหรับบทความนี้ทางทีมงาน YELLO วัสดุก่อสร้างจะมานำเสนอข้อมูล ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ และปริมาณการใช้งานในแต่ละโซนให้พี่ ๆ ได้ทราบกัน ซึ่งจะเป็นข้อมูลของคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 ksc (cube) จากผู้ใช้งาน BUILK ทั่วประเทศไทย

โดยทั่วไปแล้ว ราคาขอคอนกรีตผสมเสร็จของแต่พื้นที่ จะมีเกณฑ์ในการตั้งราคาในที่คล้ายๆ กัน โดยที่ผู้จำหน่ายจะกำหนดราคาโดยประเมิณจากระยะทางระหว่างไซต์งานและแพล้นคอนกรีต ซึ่งจะมีช่วงราคามากน้อย แตกต่างกันออกไป และยังขึ้นอยู่กับปัจจัยทางปริมาณ คุณภาพ กำลังอัด วัตถุดิบ และคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ ในแต่ละแบรนด์อีกด้วย อย่างเช่น คุณสมบัติกันซึม เทใต้น้ำได้ หรือแข็งพิเศษ เป็นต้น

สำหรับบทความนี้ทาง YELLO วัสดุก่อสร้าง จะนำเสนอข้อมูล ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ แรงอัด 240 ksc (cube) ซึ่งจะแบ่งเป็นราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด และราคาเฉลี่ยของพื้นที่ภาคใต้ ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 มิถุนายน 2564 มาให้ พี่ ๆ ได้ทราบกันนะคะ

สรุปราคาคอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มิถุนายน 2564

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ

จังหวัด ราคาต่ำสุด (บาท/คิว ราคาสูงสุด (บาท/คิว) ราคาเฉลี่ย (บาท/คิว)
กระบี่ 1,745 2,170 1,809
ชุมพร 1,730 2,040 1,870
ตรัง 1,750 2,200 1,825
นครศรีธรรมราช 1,350 2,236 1,557
นราธิวาส 1,900 2,000 1,909
ปัตตานี 2,150 2,200 2,175
พังงา 1,950 1,950 1,950
พัทลุง 1,750 2,258 1,904
ภูเก็ต 1,850 2,683 2,148
สงขลา 1,650 2,200 1,830
สุราษฎร์ธานี 1,276 2,550 1,815

จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า 3 จังหวัดแรกของภาคใต้ ที่มีราคาคอนกรีตเฉลี่ยต่ำที่สุดคือจังหวัด นครศรีธรรมราช ซึ่งมีราคาต่อคิวเฉลี่ยอยู่ที่ 1,557 บาท รองลงมาคือ จังหวัดกระบี่ 1,809 บาท และ จังหวัดสุราษฎ์ธานี 1,815 บาท ตามลำดับ

จังหวัด อัตราการใช้งานคอนกรีต/ภูมิภาค
กระบี่ 2.02%
ชุมพร 6.06%
ตรัง 2.65%
นครศรีธรรมราช 26.20%
นราธิวาส 5.30%
ปัตตานี 0.32%
พังงา 0.56%
พัทลุง 13.15%
ภูเก็ต 5.57%
สงขลา 10.15%
สุราษฎร์ธานี 28.02%

สำหรับพื้นที่ที่มีการใช้ปริมาณคอนกรีต แรงอัด 240 ksc มากที่สุดในโซนภาคใต้ก็คือจังหวัด สุราษฎร์ธานี ซึ่งมีสัดส่วนการใช้ปริมาณคอนกรีตผสมเสร็จมากถึง 28.02% รองลงมาคือจังหวัดนครศรีธรรมราช 26.20% และ จังหวัดพัทลุง 13.15% ตามลำดับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *