ปิดไซต์ปีใหม่อย่างอุ่นใจ ระวังภัยก่อสร้าง 6 ประการ

กี่ปีมาแล้วกับชีวิตนักสร้างที่วันหยุดช่วงปีใหม่ ไม่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ ต้องแสตนบายโทรศัพท์รอรับเรื่องฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเป็นคนงานดื่มสุราตีกันในแคมป์ ช่างรถล้มขอเบิกล่วงหน้าหาหมอ กับอีกสารพัดปัญหา ที่กล่าวมาคือชีวิตจริงของวิถีคนก่อสร้าง แต่นอกเหนือจากปัจจัยเรื่องแรงงาน (Uncontrollable factors) ที่ควบคุมยากแล้วนั้น ยังมีปัญหากวนใจวันหยุดอีกหลายข้อ ทั้งที่จริงแล้วเราสามารถควบคุมก่อนที่จะเกิดเหตุได้ (Preventive Control)  โดยเราหยิบยกปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยและบางข้ออาจเป็นปัญหาที่คาดไม่ถึง หากเพื่อนๆ มีข้อพึงระวังอะไรเพิ่มเติมเขียนมาเล่าให้ฟังกันได้นะครับ

ขยะที่อาจเป็นเชื้อเพลิง (RDF : Refuse Derived Fuel)

บรรจุหีบห่อต่าง ๆ ที่มากับวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง ด้วยความเร่งรีบมักจะถูกทิ้งไว้กับจุดทำงานและส่วนมากจะเป็นกระดาษหรือไม้ลังที่ถูกตีเป็นกล่องบรรจุเครื่องมือนับเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี แล้วทำไมจะเกิดขึ้นเฉพาะช่วงหยุดยาวหรอ ??? มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับ เพียงแต่ในช่วงวันหยุดยาว หากเกิดอุบัติเหตุจะมีความเสี่ยงในการระงับเหตุได้ยากกว่า ถ้างานไม่เร่งรีบจนเกินไปในช่วงครึ่งวันบ่ายก่อนวันหยุดงาน ควรทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ทั้งเพื่อความปลอดภัยกับไซท์งาน ตัวผู้ปฏิบัติงาน และเพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับหน่วยงานด้วย

ระวังภัยก่อสร้าง-ขยะ

ระวังภัยก่อสร้าง จากหลุมที่ถูกขุด ปล่องลิฟท์ ช่องเปิดต่างๆ

การเข้าไปตรวจตราความปลอดภัยของพนักงานที่ต้องอยู่เผ้าไซต์ หรือ รปภ. ที่ต้องปฏิบัติงานในช่วงวันหยุด ตัวอย่างนี้เคยเกิดขึ้นจริงเมื่อประมาณ 6-7 ปีที่แล้ว เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจตราความเรียบร้อยโดยการถ่ายภาพส่งรายงาน จากความไม่ชำนาญในพื้นที่ก่อสร้าง ไม่ทันสังเกตุช่องลิฟท์ซึ่งยังไม่ติดตั้งอุปกรณ์ ขณะถ่ายภาพหามุมได้เดินถอยหลัง พลัดตกจากอุปกรณ์แผงกันซึ่งเป็นไม้บางๆ พิงไว้ ด้วยความประมาทของผู้ควบคุมงาน และผู้ปฏิบัติงาน ทำให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อเสียชีวิต ซึ่งด้วยงานก่อสร้างซึ่งมีเสียงดังเป็นปกติทำให้ไม่มีคนได้ยินเสียงผู้เคราะห์ร้ายและกว่าจะทราบเหตุการณ์ใช้เวลาหลายวัน เป็นอุทาหรณ์ซึ่งเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำจากความประมาทเลินเล่อ

ระวังภัยก่อสร้าง-หลุมขุด

ระวังภัยก่อสร้าง จากการทำงานในสถานที่อับอากาศ (Confined Spaces)

หากมีความจำเป็นต้องทำงานในวันหยุด จำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ทั้งผู้ปฏิบัติงาน ผู้ช่วย ผู้ควบคุมงาน รวมถึงซักซ้อมทบทวนแผนช่วยชีวิต (CPR : Cardiopulmonary Resuscitation) ทั้งจากบุคคลากรภายในและหน่วยแพทย์ (ภายนอก) ที่ใกล้ที่สุดก่อนการปฏิบัติงาน ต้องทราบเบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน ระยะเวลาถึงจุดหมายหรือไซต์งาน เพราะระยะเวลากู้ชีพจากการขาดอากาศหายใจต้องอาศัยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้ได้ภายใน 4-5 นาที และทำการส่งแพทย์อย่างเร็วที่สุด หากไม่ใช่งานที่เร่งด่วนจริง ไม่ควรดำเนินการในช่วงวันหยุด เพื่อลดความสี่ยงหากเกิดเหตุฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด

ระวังภัยก่อสร้าง-2

 

อุปกรณ์ป้องกันฝุ่น รั้วชั่วคราว แผงกั้นต่างๆ

คุณภาพของอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ มีความแตกต่างกันในแต่ละไซต์งาน บางที่ใช้สแลน (ตาข่ายบังแดดสีเขียว) มัดกับเสาหรือโครงสร้างอาคารบ้าง ผูกกับไม้ไผ่บ้าง หรือบางที่มีโครงเหล็กและตาข่ายกันฝุ่น (Mesh Sheet) ผูกกั้นไว้อย่างดี แต่ในช่วงก่อนวันหยุดควรตรวจตราและผูกมัด ยึดตรึงให้มั่นคงแข็งแรง ป้องกันอันตรายจากลมและการปลิวไปบนถนนที่มีรถสัญจร หรือแม้กระทั่งลมพัดพาเอาทั้งผ้าใบและโครงสร้างปลิวไปพร้อมกัน อาจเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ โดยเฉพาะงานก่อสร้างในเมืองที่มักอยู่ติดกับถนนและบ้านพักอาศัย

ระวังภัยก่อสร้าง-อุปกรณ์

(ขอบคุณภาพประกอบจาก บริษัท TTS Engineering https://tts2004.co.th/innovation/)

แบ่งขอบเขตพื้นที่พักอาศัย และที่ทำงาน

ไซต์งานขนาดเล็กอาจทำได้ยาก อย่างดีอาจจะห้ามเข้าไปในตัวอาคารที่ทำการก่อสร้าง แต่ในไซต์งานขนาดใหญ่ที่มีที่พักแยกส่วนอย่างชัดเจนอาจทำได้ง่ายกว่า ในการห้ามเข้าพื้นที่ก่อสร้างด้วยสาเหตุหลักสองประการคือ เรื่องความปลอดภัยของการเข้าพื้นที่ก่อสร้าง อีกประการหนึ่งคือเรื่องการลักขโมยทรัพย์สิน เนื่องจากวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุสิ้นเปลืองมีมูลค่าและมักเป็นที่ล่อตาล่อใจของผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมากจะเริ่มจากคำว่า “เล็กน้อย” ได้ค่าน้ำ ค่าเบียร์ แต่ที่สุดหากทำเป็นกิจวัตรก็จะติดเป็นนิสัย เราต้องสูญเสียทั้งทรัพย์สินและบุคคลากรในการทำงานให้กับเรา (ไล่ออก) ดังนั้นช่วงวันหยุดที่มีคนทำงานน้อย ลับหูลับตา จึงควรต้องเข้มงวดเรื่องดังกล่าวเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญ

ระวังภัยก่อสร้าง

 

Morning Talk + Safety Talk

อาจเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำบ้าง ไม่ทำบ้าง หากในโรงงานอุตสาหกรรมสัญชาติญี่ปุ่นจะต้องปฏิบัติกันอย่างเข้มงวด เป็นกิจกรรมที่มองได้ทั้ง 2 ด้าน มีประโยชน์ หรือน่าเบื่อ ขึ้นกับ Leader จะนำไปทางไหน ให้ความสำคัญอย่างไร หรือย่างน้อยก่อนหยุดงานควรเรียกพนักงานทุกคนทบทวนงานที่ทำในปีที่ผ่านมา สิ่งที่คาดหวังกับพวกเขาในปีถัดไป กล่าวชื่นชม สร้างขวัญกำลังใจ รวมถึงให้ทุกคนช่วยกันแนะนำจุดอันตรายที่อาจเกิดอุบัติเหตุในช่วงวันหยุด ผู้ปฏิบัติงานจะเป็นคนที่บอกได้ดีที่สุด แต่เนื่องจากภาระกิจประจำวันที่ต้องทำให้เสร็จอาจทำให้ละเลยความปลอดภัยในจุดนี้ หัวหน้างานจำเป็นต้องชี้แนะและนำทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

morningtalk

 

ก่อนวันหยุดปีใหม่ปีนี้ทางทีมงาน BUILK  ขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวก่อสร้างนับถือ พระวิศวกรรม หรือพระวิษณุกรรม  เทวดานายช่างใหญ่ของนักสร้างทุกท่าน ดลบันดาลให้การทำงานของนายช่างทุกท่านราบรื่น ปลอดภัย เบิกงวดงานได้รวดเร็วทันใจ ไม่มี Defect ใดๆ มากล้ำกราย ส่วนหากเพื่อน ๆ ผู้รับเหมา ไม่สะดวกเข้าไซท์แจ้งหัวข้องานที่อยากให้ตรวจสอบตรวจตรากันก่อนปิดปีใหม่ ขอแนะนำ Application BUILK iNSITE เรื่องหน้าไซต์งานให้เป็นเรื่องง่าย ด้วยแอปพลิเคชั่นตรวจความคืบหน้าไซต์งาน และควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างแบบมืออาชีพ มีให้ใช้แล้วผ่าน iOS และ Andriod 

 

สนใจใช้แอปพลิเคชั่นตรวจไซต์หน้างาน BUILK iNSITE สามารถกดปุ่มเพื่อขอเดโม่ทดลองใช้ฟรีได้เลยที่

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save