4 เทคโนโลยี ตรวจไซต์งาน ที่กำลังมาแรงในยุค New Normal

ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะในด้านไหนๆ แต่ละธุรกิจก็ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการทำธุรกิจ รวมไปถึงอุตสาหกรรมก่อสร้างด้วยเช่นกัน ได้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการตรวจไซต์งานก่อสร้างทำให้เห็นข้อมูลได้หลากหลายมิติมากขึ้น และแก้ข้อบกพร่องจากการทำงานแบบเดิมในหลายๆจุด วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักเทคโนโลยีตรวจไซต์งาน ที่กำลังมาแรงในยุค New Normal

การ ตรวจไซต์งาน ก่อสร้างด้วย “โดรน”

หากย้อนกลับไปในอดีต เทคโนโลยีโดรนถูกผลิตเพื่อนำมาใช้ในทางการทหาร ตำรวจ หรือหน่วยกู้ภัย จึงทำให้ราคาโดรนในสมัยก่อนมีราคาค่อนข้างสูง แต่ในปัจจุบันมีนักพัฒนาของหลากหลายบริษัทที่พัฒนาโดรนให้มีขนาดเล็กลง ทำให้มีราคาที่ถูกลงแต่มีประสิทธิภาพและแม่นยำมาก โดยการใช้งานโดรนในปัจจุบันก็แตกต่างจากในอดีตเช่นกัน เพราะในปัจจุบันโดรนถูกไม่ได้ถูกนำมาใช้เพื่อเก็บภาพจากมุมสูงอย่างเดียว แต่เทคโนโลยีโดรนนั้นมีประสิทธิภาพครอบคลุม จนในปัจจุบันหลากหลายอุตสาหกรรมก็ได้มีการใช้โดรนกันอย่างแพร่หลาย โดยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นำโดรนมาใช้งานในการก่อสร้างเพื่อช่วยลดขั้นตอนในการทำงานและสะดวก รวดเร็วเพิ่มยิ่งขึ้น

สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างนั้นได้นำโดรนมาใช้ในการสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง พิจารณาทำเลที่ตั้ง ศึกษาสภาพแวดล้อมในบริเวณโครงการ เพื่อช่วยให้การประมวลผลต่างๆที่ประสิทธิภาพและแม่นยำมากยิ่งขึ้น ลดความผิดพลาดในการทำงาน และช่วยลดขั้นตอนในการทำงานซ้ำซ้อนที่เกิดจากความผิดพลาดอีกด้วย

โดยปกติแล้วการตรวจสอบดังกล่าวมักตรวจสอบด้วยตาเปล่า เพราะเป็นวิธีการที่ง่ายและค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด แต่ก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าที่ต้องการ แต่หากต้องการความละเอียดขึ้นในพื้นที่ห่างไกลหรือกว้างมากก็มักจะใช้อุปกรณ์ช่วย เช่น กล้องอินฟราเรด คลื่นอุลตร้าซาวด์ เป็นต้น แต่ก็จะทำให้มีค่าใช้ค่าเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังใช้ระยะเวลานาน ดังนั้นเทคโนโลยีโดรนจึงสามารถเข้ามาทดแทนการกระทำดังกล่าวได้ เพราะประหยัดเวลา มีประสิทธิภาพสูง สามารถเก็บข้อมูลในตำแหน่งที่เข้าถึงยากและอันตรายได้ หากติดตั้งอุปกรณ์เสริมตามข้อมูลที่ต้องการ

การ ตรวจไซต์งาน ก่อสร้างด้วย “หุ่นยนต์”

ในอดีตหุ่นยนต์ถูกสร้างมาโดยมีการทำงานอย่างจำกัดภายใต้คำสั่งของมนุษย์ แต่ในปัจจุบันหุ่นยนต์มีการพัฒนาที่ก้าวหน้ามาก เพราะหุ่นยนต์สามารถเริ่มที่จะมีความคิด ตัดสินใจเองได้ จากฐานความรู้เดิมและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น เป็นผลมาจากที่ระบบคอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อนได้แม่นยำและรวดเร็วขึ้น และวัสดุที่ใช้ประดิษฐ์หุ่นยนต์มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ในปัจจุบันมีการนำหุ่นยนต์เข้าไปในมีบทบาทในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการเกษตร และรวมไปถึงอุตสาหกรรมก่อสร้างด้วย

ปัจจุบันอุตสาหกรรมก่อสร้างได้นำหุ่นยนต์ก่อสร้างเข้ามามีบทบาทในการก่อสร้างและการตรวจไซต์ก่อสร้างเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคต อีกทั้งการใช้หุ่นยนต์ก่อสร้างสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการทำงานที่อันราย ซึ่งสามารถทำงานตามขั้นตอนได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว

และในอนาคตอาจมีการพัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถตรวจไซต์งานก่อสร้างแทนมนุษย์ได้ แต่ถึงอย่างไรหุ่นยนต์ก็ยังคงไม่สามารถมาแทนมนุษย์ได้ 100% ยังมีงานด้านก่อสร้างบางอย่างที่จำเป็นต้องต้องใช้ฝีมือมนุษย์ เพราะมนุษย์และหุ่นยนต์มีความสามารถที่โดดเด่นแตกต่างกัน

การตรวจไซต์งานด้วย “BUILK360”

BUILK360 เป็นเทคโนโลยีการถ่ายภาพ 360 องศา ที่สามารถติดตามความคืบหน้างานก่อสร้าง ควบคุมคุณภาพ และสามารถประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการทำงานของ BUILK360 มีประสิทธิภาพหลากหลายด้าน

  1. ภาพไซต์ก่อสร้างเสมือนจริง 360 องศา

มีรูปแบบการบันทึกภาพจากกล้อง 360 องศา ทำให้เห็นภาพรอบทิศทาง สามารถเดินดูไซต์เสมือนจริง ก้ม เงย ซูมเข้าออกได้อีกด้วย

  1. กำหนดตำแหน่งบน Floor Plan

โดยภาพ 360 องศาที่อ้างอิงกับ Floor Plan ทำให้สามารถตรวจงานได้ง่ายขึ้น สามารถ Mark จุดที่ต้องการสื่อสาร พร้อมบอกสถานะและแนบรูปเพิ่มเติมได้ อีกทั้งยังสามารถเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ แสดงความคิดเห็น ถาม-ตอบ และยังดูได้อีกว่ามีการแสดงความคิดเห็นที่จุดใดจากแผนผัง

  1. ดูสภาพไซต์ย้อนหลัง เปรียบเทียบช่วงเวลา

สามารถย้อนดูความคืบหน้าของไซต์งานได้ เห็นภาพเดียวกันในแต่ละช่วงเวลาได้ง่ายขึ้น ล็อกหน้าจอให้อยู่ในมุมเดียวกันแค่เพียงคลิก ตรวจสอบผลงานย้อนหลัง อีกทั้งยังสามารถช่วยทำ As-Built Drawing ได้อีกด้วยรวมถึงสามารถดูภาพรวม ผ่าน Project Dashboard ช่วยรวบรวมข้อมูลการใช้ BUILK360 ของโครงการไว้ที่เดียว โดยเลือกช่วงเวลาได้ตั้งแต่รายวันจนถึงตลอดระยะเวลาการสร้างของโครงการ

  1. สื่อสารภายในไซต์/ส่งภาพ 360 องศาให้ลูกค้า

สามารถสื่อสารภายในไซต์ผ่านโปรแกรม BUILK360 เพื่อแก้ไขงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถส่งภาพทั้ง 360 องศาให้ลูกค้าได้อีกด้วย ซึ่งสามารถใช้ Collaboration Report เป็นข้อมูลประกอบเอกสารหน้างานได้ ไม่ต้องเสียเวลารวบรวมข้อมูลใหม่ ทำให้งานเอกสารเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BUILK360 ได้เลยที่ https://www.builk.com/builk360/

insite-ตรวจไซต์งาน

การ ตรวจไซต์งาน ด้วย BUILK iNSITE

BUILK iNSITE เป็นเครื่องมือดิจิทัลใหม่ล่าสุด เป็นเหมือน Digital Tool ที่ช่วยทำเรื่องหน้าไซต์งานให้เป็นเรื่องง่าย และเป็นตัวช่วยให้เกิด Lean Construction ได้อีกด้วย วันนี้เราจะพามาดูว่า BUILK iNSITE เข้ามาช่วยการทำงานหน้าไซต์ในด้านไหนบ้าง

  1. ลดขั้นงานเอกสาร ลดขั้นตอนการทำงาน โฟร์แมนหรือวิศกรหน้าไซต์งานไม่จำเป็นต้องตรวจเช็คลิสต์แล้วกลับมาทำรายงานอีกต่อไป เรียกได้ว่าตรวจแล้วจบ ข้อมูลจะถูกอัปเดตแบบเรียลไทม์ และสามารถเรียกดูได้เลยทันที นอกจากนั้นแล้วยังสนับสนุนการทำงานแบบ Paperless อีกด้วย
  2. ประหยัดเวลาในการทำงาน เมื่องานซ้ำซ้อนถูกกำจัดไป วิศวกรหน้าไซต์งานก็จะมีเวลาโฟกัสกับการทำงานหน้าไซต์มากขึ้น มีเวลาตรวจงานได้ละเอียดมากขึ้น ลดงานแก้ไข ประหยัดต้นทุนได้มากขึ้น
  3. BUILK iNSITE เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถทำงานได้ทุกที่ สะดวกต่อการนำเข้าไซต์งาน เพราะสามารถใช้ได้ทั้งกับมือถือ และแท็บเล็ต นอกจากนั้นแล้ว ยังสามารถอัปเดตงานได้ทันที หากสถานที่นั้น ๆ ไม่มีอินเทอร์เน็ต ก็ยังสามารถใช้ BUILK iNSITE ได้ เนื่องจากมี Offline Mode สามารถตรวจงานเช็คลิสต์ได้ตามปกติ แล้วกลับมาอัปเดตข้อมูลเมื่ออยู่ในที่ที่มีอินแทอร์เน็ต
  4. เชื่อมต่อทุกฝ่ายให้ทำงานร่วมกันผ่านแพลตฟอร์มเดียวไม่ว่าจะเป็น Owner, Project Manager, Site Engineer หรือ QS ก็สามารถเรียกดูข้อมูลได้ทัน ไม่เสียเวลาในการตามข้อมูลกับฝ่ายอื่น ง่ายต่อการจัดการและการวางแผน
  5. เชื่อมต่อ ERP Pojjaman ทำให้ผู้บริหารสามารถทราบ Earned Value ได้อย่างแท้จริง และการเชื่อมต่อ Budget Control ทำให้สามารถทำจ่ายให้กับผู้รับเหมาได้อัตโนมัติ

 

จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆในปัจจุบันมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ซึ่งเข้ามามีบทบาทในวงการก่อสร้างค่อนข้างมากทีเดียว แต่ละเทคโนโลยีก็มีความโดดเด่นและคุณสมบัติที่แตกต่างต่างกัน แต่ที่เหมือนกันอย่างหนึ่งนั่นก็คือ ทุกเทคโนโลยีนั้นเข้ามาช่วยให้การตรวจไซต์งานที่ยุ่งยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายมากขึ้น สะดวกรวดเร็ว และประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของคุณอีกด้วย

 

สนใจใช้แอปพลิเคชั่นตรวจไซต์หน้างาน BUILK iNSITE สามารถกดปุ่มเพื่อขอเดโมทดลองใช้ฟรีได้เลยที่

ทดลองใช้งานโปรแกรมฟรี

Leave a Reply

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save