ก่อสร้างอย่างมี สติ (SATI) – งานรักเหมา Fest 2019

สติ (SATI)
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 27


บริษัทต่าง ๆ ในวงการก่อสร้าง ต่างพากันมารวมตัวกันที่ รักเหมา Fest 2019 งานที่รวมตัวผู้รับเหมาจากทั่วประเทศ รวมไปถึง สติ (SATI) หรืออีกชื่อเต็มคือ Simulation and Training Institute ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่ช่วยลดอุบัติเหตุให้กับเครื่องจักรได้อย่างดีเลยทีเดียว

ลดการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด

ในยุคที่อุตสาหกรรมกำลังเฟื่องฟู แต่ละองค์กรมักจะมีการนำเครื่องจักรประเภทต่าง ๆ มาใช้ในงานก่อสร้างเพื่อช่วยทุ่นแรง ซึ่งแต่ละงาน ก็มักจะมีการใช้เครื่องจักรหลากหลายประเภทแตกต่างกัน อุปกรณ์ ปุ่มกด และฟังก์ชั่นการใช้งานก็แตกต่างกัน หากองค์กรขาดบุคคลากรที่ขาดความรู้ ความสามารถในการควบคุม ก็อาจมีโอกาสสูงในการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด และนำไปสู่ความเสียหายอื่น ๆ ตามมา

คุณธรรมธัช ศรีเพ็ญ หรือ คุณอ้น CEO ผู้ก่อตั้งแบรนด์ SATI (สติ) เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย อีกทั้งยังมีแนวคิดในการพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้งานเครื่องจักรอย่างเชี่ยวชาญ และลดการเกิดอุบัติเหตุที่สามารถเกิดขึ้นได้ จึงเป็นที่มาของการคิดค้นและพัฒนาระบบเครื่องช่วยฝึกแบบเสมือนจริง หรือ Stimulation & Training Institute ซึ่งเป็นที่มาของSATIนั่นเอง

“การพัฒนาคนเป็นสิ่งที่สำคัญมาก แล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือเป็นทักษะที่เกิดจากการปฏิบัติ การจับต้อง การมองเห็น ผมหวังว่า “สติ” จะเข้ามาช่วยในการพัฒนาสกิลให้คนเหล่านั้น” คุณอ้นกล่าว

สติ (SATI) เครื่องช่วยฝึกแบบเสมือนจริงเพื่อความปลอดภัยระหว่างทำงาน

SATI ระบบเครื่องช่วยฝึกแบบเสมือนจริง จะมีรูปแบบการใช้งานตามแต่ลักษณะอุตสาหกรรม โดยทางทีมจะมีการเข้าไปรวบรวมข้อมูลของอุปกรณ์เครื่องจักรที่ต้องใช้ในงานนั้นๆ อีกทั้งยังเก็บข้อมูลหน้าไซต์งานโดยใช้เครื่อง scan 3D เพื่อสร้างฉากจำลองเหตุการณ์ที่สมจริง นอกจากนี้ยังมีการสอบถามเหตุการณ์ ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิด หรือเก็บข้อมูลอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นระหว่างปฎิบัติงานเพื่อนำมาคิดค้นโปรแกรมพัฒนาการฝึกของผู้ปฎิบัติงาน สร้างสถานการณ์ จำลองเหตุการณ์ เพื่อพัฒนาในด้านการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยคาดหวังว่าผู้ปฏิบัติงานจะสามารถเข้าใจความเสี่ยงและหาวิธีในการรักษาความปลอดภัยระหว่างปฎิบัติงานนั้น ๆ

คุณอ้นกล่าวว่าได้พัฒนา SATI โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อใช้พัฒนาบุคคลกรในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่นอุตสาหกรรมการก่อสร้าง อุตสาหกรรมท่าเรือ หรืออุตสาหกรรมการขนส่ง โดยตัวโปรแกรมจะมีการจำลองอุปกรณ์ เครื่องจักรประเภทต่าง ๆ รวมถึงสถานการณ์หน้างานที่ช่วยฝึก และพัฒนาทักษะทัศนะของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ฝึกสามารถศึกษาการใช้งานอุปกรณ์  เรียนรู้สถานการณ์หน้างาน เรียนรู้โอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ และแนวทางการแก้ไข ซึ่งในปัจจุบัน ทางแบรนด์เอง ได้มีการพัฒนา Simulator ในด้านของ logistic บ้างแล้ว เช่น รถบรรทุก รถขุด รถเครน รถแทรกเตอร์

เทรนด์ก่อสร้างในอนาคตในมุมมองของสติ (SATI)

ทางคุณอ้นยังกล่าวอีกว่า สำหรับเทรนด์ในอนาคต คุณอ้นเชื่อว่าการพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญของบุคลากรยังคงเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากการพัฒนาระบบอุตสาหกรรม และเครื่องจักรใหม่ๆที่ไม่หยุดนิ่ง แน่นอนว่าจำเป็นต้องใช้บุคคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการบังคับเครื่องจักร ทางสติ (SATI) จึงมีแผนพัฒนาระบบและโปรแกรมให้ล้ำนำสมัย โดยมีแผนพัฒนา Simulation สำหรับเครื่องจักรที่มีราคาสูง และเป็นเทรนในอนาคต เช่น ระบบการใช้งานรถไฟความเร็วสูง โดยเน้นพัฒนาอย่างครอบคลุมทั้ง land (เครื่องจักรที่ใช้งานในภาคพื้นดิน) Sea (เครื่องจักรที่ใช้ในทะเล) Air (เครื่องจักรที่ใช้ในอากาศ) และ rail (เครื่องจักรที่ใช้ในบนราง)

ด้วยการพัฒนาของระบบอุตสาหกรรมที่ไม่หยุดนิ่งนี้ ทางคุณอ้นคาดหวังว่า SATI จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคคลากร และช่วยสร้างความปลอดภัยให้แก่ตัวผู้ปฏิบัติงาน โดยหวังว่าการพัฒนาสกิล จะสามารถทำให้บุคลากรตระหนักรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัย และใช้งานอุปกรณ์ เครื่องจักรต่างๆ อย่างมีสติ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของตัวเองแบรนด์นั่นเอง

 

X