ควบคุมต้นทุนก่อสร้าง แบบ Real Time ได้งานมีประสิทธิภาพกว่า

ควบคุมต้นทุนก่อสร้าง-ประสิทธิภาพ

|ควบคุมต้นทุนก่อสร้างแบบ Real Time ได้งานมีประสิทธิภาพกว่า|

            อะไรใหม่ๆย่อมดีกว่าอะไรเดิมๆ…อย่างการควบ คุมต้นทุนก่อสร้าง ก็มีหลากหลายวิธีและส่วนใหญ่ก็ยังคงใช้แบบดั้งเดิมคือการใช้วิธีการทำบัญชีรายวัน บัญชีประจำเดือน หรือบัญชีประจำปี หรือการจ้างพนักงานบัญชี บริษัทบัญชีมาช่วยบริหารและควบคุมภาระค่าใช้จ่ายต่างๆได้

ควบคุมต้นทุนก่อสร้าง-โปรแกรม

 

        แต่ในยุคปัจจุบันนี้นั้นการควบคุมต้นทุนก่อสร้าง ไม่จำเป็นที่จะต้องมีนักบัญชีหรือการทำบัญชีเองแล้ว เพราะด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้เลือกใช้มากมาย อย่างโปรแกรมทางบัญชีเพื่อควบคุมต้นทุน (ERP) สำหรับบริษัทรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ Pojjaman2   หรือสำหรับ ขนาดกลาง – SME อย่าง BUILK

ที่ช่วยผู้รับเหมาบริหารงานอย่างเป็นระบบ อุดรอยรั่ว รู้ภาพรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องจ่ายออกไป

BUILK ควบคุมตุ้นทุนก่อสร้าง ได้ยังไง? : Click

และหนึ่งในข้อได้เปรียบเมื่อใช้โปรแกรม ควบคุมต้นทุนก่อสร้าง คือการทำงานแบบ Real – Time นั่นหมายความว่า ทุกฝ่ายในไซต์งานจะสามารถรู้ข้อมูลงานปัจจุบันไปพร้อมๆกัน  ไม่ต้องรอฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ประสานงานกันให้ยุ่งยาก

หรือต้องคอยอธิบายกันแบบเยิ่นเย้อ

 

ความแตกต่างระหว่างการควบ คุมต้นทุนก่อสร้าง แบบรอลูกน้องกับแบบ

Real Time

คุมต้นทุนก่อสร้าง

 

รองานลูกน้อง

    ระบบ RealTime

    ข้อจำกัดด้านเวลา  ในบางครั้งลูกน้องก็ว่างไม่ตรงกันอาจต้องเลื่อนนัดหรือเลื่อนงานมาเพื่อมาตรวจสอบงานจากลูกน้อง ทำให้ทั้งสองฝ่ายเสียเวลาในการทำงานได้    เวลาไม่จำกัด ในการ คุมต้นทุนก่อสร้าง เป็นเรื่องดีหากสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของงานและสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ทั้งผู้รับเหมาก่อสร้างและลูกน้องในทีมงาน
   ความเข้าใจไม่ตรงกัน เมื่อมีการมอบหมายงานให้ลูกน้อง ความเข้าใจอาจไม่ตรงกันจากการฟังผิดหรือพูดผิดบ้าง ซึ่งอาจจะทำให้งานเกิดปัญหาได้    เข้าใจตรงกัน ข้อมูลการมอบหมายงานสามารถเห็นได้ชัดเจนว่ามี       ความตรงกันโดยตรวจสอบได้ในระบบปฏิบัติการ Real Time
   ข้อมูลงานผิดพลาดได้ง่าย งานที่เป็นการสรุปจากคนๆเดียว     อาจเกิดปัญหากับคนอื่นได้ จากการสื่อสารของลูกน้องคนเดียวและส่งให้กับผู้รับเหมาโดยตรง เมื่อมีอะไรเสียหายผู้รับเหมาอาจไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริงได้

   ข้อมูลงานถูกต้องแม่นยำ งานที่อยู่ในระบบ Real Time เป็นระบบที่ทุกคนสามารถตรวจสอบหรือแก้ไขได้ดังนั้น ข้อมูลจะเป็นกลางหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ คนอื่นในทีมงานก็สามารถทราบและตรวจสอบได้

ซึ่งในโปรแกรมควบคุมต้นทุนก่อสร้าง BUILK Cost Control เราสามารถเชิญทีมงานในบริษัท ให้เข้ามาทำงานร่วมกัน

ผ่านการยืนยันทาง E-Mail นอกจากนั้นยังสามารถกำหนดสิทธิ์ในการจัดการงานในแต่ละตำแหน่งได้ เช่น ผู้บริหาร, ผู้จัดการโครงการ  จัดซื้อ บัญชี ผ่านเมนู List Manager ที่เป็นหน้ารวมสำหรับจัดการรายชื่อทุกอย่างในบริษัท 

ควบคุมต้นทุนก่อสร้าง-Listmanager

 

 

 

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
X