ธอส. ร่วม MOU กับบ.บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด เป็นพันธมิตรภายใต้ระบบ G H Bank Ecosystem

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 2,539


นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)และนายไผท ผดุงถิ่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางธุรกิจ โดยเป็นพันธมิตรภายใต้ระบบ G H Bank Ecosystem โดยพัฒนาช่องทางการค้นหาผู้รับเหมาก่อสร้างผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร และบริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการค้นหาผู้รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม และซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในการสร้างโอกาสทำให้คนไทยมีบ้าน ตามพันธกิจธนาคาร ณ สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ อาคาร 2 ชั้น 9 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 

 

 

ค้นหาผู้รับเหมาตามงานที่ต้องการได้แล้ว!! วันนี้

 

 

X