ประกาศผลผู้ผ่านเข้าอบรม Builk 3.0

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 5


GoBuilk

ผู้ที่ผ่านเข้าอบรม Builk 3.0 ในวันที่ 10 ต.ค. 56 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

สถานที่ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคาร Software Park Thailand (ถนนแจ้งวัฒนะ) ดูแผนที่

pass1

การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม

1. ผู้เข้าอบรมต้องสมัครใช้งาน Builk มาก่อนวันเข้าอบรม ขั้นตอนการเปิดบัญชีผู้ใช้ Builk.com

2. เตรียม computer notebook สำหรับใช้ฝึกอบรม

X