GO Builk 3.0

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 6


Go_Builk_Shera_TheConnecion

อยากเริ่มทำงานบน Builk แต่ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไร ห้ามพลาดกับงาน “Go Builk 3.0” กิจกรรมอบรมการบริหารธุรกิจก่อสร้างด้วย Builk.com
ภายในงานท่านจะได้เรียนรู้การใช้งาน Builk 3.0 ไปตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นจนถึงการใช้งานจริง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน
งานนี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย จำกัดจำนวนเพียง 45 ท่านเท่านั้น สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ – 5 ตุลาคม 2556

สถานที่: ห้อง 301 ชั้น 3
อาคาร Software Park Thailand (ถนนแจ้งวัฒนะ) 
ดูแผนที่

กำหนดการ:
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2556
09.00 – 09.30 น.    ลงทะเบียน
09.30 – 09.45 น.    กิจกรรมแนะนำตัว
09.45 – 10.00 น.    แนวคิดการนำ IT มาใช้ในการบริหารธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสมัยใหม่
10.00 – 10.30 น.    Builk Company : สร้างกิจการและทีมงานบน Builk
10.30 – 10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00  น.   Builk CostControl : ควบคุมต้นทุนสำหรับผู้รับเหมา SMEs (ช่วงที่ 1)
– สร้างโครงการ
– สร้างใบสั่งซื้อ
12.00 – 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น.    นวัตกรรมการสื่อสารกับการบริหารงานก่อสร้าง โดย True Corporation
13.30 – 14.30 น.    Builk CostControl : ควบคุมต้นทุนสำหรับผู้รับเหมา SMEs (ช่วงที่ 2)
– สร้างใบแจ้งหนี้
– การแปลความรายงานสำหรับผู้บริหาร
– การวางระบบการบริหารจัดการธุรกิจรับเหมา SMEs
14.30 – 14.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 15.30 น.    ร่วมแสดงความคิดเห็น การพัฒนาศูนย์บริการโลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง
15.30 – 16.00 น.    แชร์ประสบการณ์ และตอบข้อซักถาม

 

เงื่อนไขการสมัคร
– เป็นผู้สนใจที่จะนำ Builk ไปใช้ในกิจการอย่างแท้จริง
– สงวนสิทธิ์ให้ 2 ท่าน / กิจการ
– ผู้ที่ผ่านเข้ารับการอบรมต้องเตรียมคอมพิวเตอร์ notebook มาเอง

** ติดตามการประกาศผลในวันที่ 8 ต.ค. 56 ที่ facebook.com/builk และ localhost/biilk

 

ปิดรับสมัครแล้ว เนื่องจากที่นั่งเต็ม 
เจ้าหน้าที่จะติดต่อผู้สมัคร เพื่อยืนยันอีกครั้ง

X