ภาพลักษณ์เรื่องใหญ่ ใครว่าใช่เรื่องเล็ก

“ภาพลักษณ์เรื่องใหญ่ ต้องใส่ใจ ให้ความสำคัญ”

  การมี ภาพลักษณ์ ที่ดีนั้นมีข้อดีมากมาย เป็นสิ่งที่จะทำให้ผู้รับเหมาสามารถเกิดความมั่นใจได้มากขึ้น สร้างโอกาสทำให้ผู้รับเหมาได้รับงานมากขึ้น ลูกค้าเก่ามีโอกาสกลับมาเลือกใช้อีก เป็นเพราะลูกค้ามั่นใจในตัวผู้รับเหมานั่นเอง ซึ่งผู้รับเหมาอาจจะไม่ได้สังเกตว่า จริงๆแล้วมันเป็นผลมาจาก ” ภาพลักษณ์ ” ของผู้รับเหมาเอง ดังนั้น การใส่ใจในเรื่องนี้นั้น เป็นสิ่งที่จะทำให้ความน่าเชื่อถือของตัวผู้รับเหมาเองมีมากขึ้น ด้วยตัวงานรับเหมาก่อสร้างที่นอกจากจะต้องอาศัยผลงานที่มีคุณภาพแล้ว ความน่าเชื่อถือก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญ เพื่อเป็นตัวดึงดูด และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าด้วย เนื่องจากการตัดสินใจก่อสร้างสิ่งๆหนึ่ง เป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่ต้องใช้เงินจำนวนมาก ดังนั้นภาพลักษณ์ของผู้รับเหมาจึงเป็นอีกเรื่องที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าเป็นอย่างมาก

ภาพลักษณ์ก็เสมือนสิ่งที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกของแต่ละบุคคลต่อสิ่งต่างๆ ที่ส่วนใหญ่แล้วคนเรามักจะใช้ความรู้สึกที่สร้างขึ้นเอง แต่ก็มีข้อเท็จจริงประกอบกับความรู้สึกด้วย อย่างพวกประสบการณ์ที่เคยเจอ ความรู้ที่เคยศึกษา ความเชื่อ เอามาวิเคราะห์ ตีความหมายประกอบกับความรู้สึกทางจิตใจของตนที่เกิดขึ้นกับสิ่งนั้น แสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมจนเป็นภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นของสิ่งนั้นๆ ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องที่จะทำให้เกิด ภาพลักษณ์ ที่ดีในตัวผู้รับเหมา นั้น มีมากมายหลายปัจจัย แต่ปัจจัยเบื้องต้นที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้บริโภคสังเกตเห็นจากผู้รับเหมาได้ง่ายๆนั้น บิลค์ทีมจึงได้นำมาเสนอให้กับพี่ผู้รับเหมาครับ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผู้รับเหมาเองควรใส่ใจ อีกอย่างจะส่งผลทำให้งานที่ออกมามีคุณภาพอีกด้วย  

คิดถึง ภาพลักษณ์ ไว้ ใส่ใจความประทับใจแรก

  การสร้างความประทับใจแรกต่อลูกค้า เป็นเรื่องดีที่จะทำให้ลูกค้าสนใจในตัวองค์กรเราได้ ความประทับใจแรกสร้างไม่ยาก แค่ให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกคนที่สนใจติดต่อเราเข้ามา ทำให้เขารู้สึกได้ว่าหากเลือกเราเป็นผู้รับเหมาให้กับโครงการของตน เราจะสามารถรับผิดชอบงาน และทำงานออกมาได้ดีตามความต้องการของลูกค้าได้ ในแง่การทำธุรกิจ ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักแบรนด์ หรือบริการของผู้รับเหมามากนัก มักต้องค้นหาข้อมูลด้วยตัวเอง หรือเข้ามาสอบถามเบื้องต้นก่อนอยู่แล้ว เพื่อดูว่าลักษณะของผู้รับเหมารายนี้จะสามารถทำงานให้ตนได้หรือไม่ ถึงแม้จะยังไม่เคยใช้บริการมาก่อน การได้รับคำแนะนำที่ดีจากผู้รับเหมา หรือการสร้างความประทับใจแรกของผู้รับเหมานั้น ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ดึงดูดใจลูกค้าได้

ไปหน้าไซต์ ใส่ใจหน้างาน เสริมภาพลักษณ์ให้ดีได้

ภาพลักษณ์

 

การทำงานออกมาให้ได้ประสิทธิภาพ ตัวผู้รับเหมาเองก็ควรมีการเข้าตรวจไซต์งานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะได้ตรวจสอบการทำงานของช่างที่อยู่ไซต์งานด้วยว่าทำงานออกมาได้ถูกต้อง งานเรียบร้อย ตรงตามแบบที่ลูกค้าต้องการหรือไม่ ซึ่งก็มีโอกาสที่จะพบกับลูกค้าที่เข้ามาดูหน้าโดยบังเอิญก็เป็นได้ ก็จะเป็นอีกจุดที่ทำให้ลูกค้ารู้ได้ว่ามีการตรวจสอบงานอยู่สม่ำเสมอ สามารถเป็นจุดสร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้

โดยการที่ผู้รับเหมาเข้าตรวจหน้าไซต์งานเป็นประจำ ก็จะทำให้ช่างทำงานเป็นระเบียบ ไม่มีโอกาสที่จะไม่ละเลยงานได้ เพราะมีการตรวจสอบสม่ำเสมอเป็นวิธีทางจิตวิทยาอย่างหนึ่ง ที่จะทำให้ช่างตั้งใจทำงานและซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพของตนก็เป็นได้  

เพื่อภาพลักษณ์ที่ดี ต้องไม่ละเลยการสื่อสารซึ่งกันและกัน

ภาพลักษณ์

การที่จะก่อสร้างอะไรสักอย่าง ลูกค้ามักมีเรื่องต้องกังวลอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ เพราะถือเป็นการลงทุนที่ใช้เงินก้อนใหญ่ คงไม่มีใครอยากสูญเงินไปโดยเปล่าประโยชน์หรอกใช่มั้ยครับ ซึ่งก็แน่นอนว่าจะจ้างใครให้รับเหมาให้ ก็คงต้องมีการพบปะกับผู้รับเหมาเพื่อคุยรายละเอียดงานกันเป็นเรื่องธรรมดา ซึ่งถ้าหากมีการนัดเพื่อพบปะกันระหว่างลูกค้ากับผู้รับเหมา ผู้รับเหมาควรต้องไปพบกับลูกค้าทุกครั้ง ไม่ควรผิดนัดกับลูกค้า และการโทรคุยสื่อสารกันก็ควรรับโทรศัพย์ทุกครั้ง หากติดภารกิจ หรือไม่ว่างก็ควรมีการโทรกลับเพื่อสอบถามความต้องการของลูกค้า

การติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นนัดเพื่อพบเจอ การสื่อสารผ่านการโทร หรือช่องทางอื่นๆ ลูกค้ามักมีความกังวลอยู่แล้ว กลัวว่าผู้รับเหมาจะทิ้งงานแล้วขาดการติดต่อไป ดังนั้นการไปพบกันเพื่อพูดคุยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าผู้รับเหมายังคงรับผิดชอบงานอยู่เสมอ ไม่ได้ทิ้งงานไปไหน

เพื่อ ภาพลักษณ์ ที่ดี ต้องมีสัญญาจ้างสร้างความเป็นธรรม

ภาพลักษณ์

 

การรับเหมาก่อสร้างในแต่ละครั้งควรมีการทำสัญญาจ้างอย่างถูกต้อง เพราะถือเป็นตัวรับประกันงานเหมือนกัน อย่างเช่นว่า หากเกิดการผิดสัญญาจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แล้วใครต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนั้น ที่สำคัญตัวสัญญาว่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างต้องการเห็นอย่างมากเลย คือ ระยะเวลาประกันโครงการ ประกันโครงการก่อสร้างของตนว่าผู้รับเหมานั้นจะมีระยะเวลาในการทำงานทำงานให้เสร็จลุล่วงได้ในช่วงไหน แต่ตัวพี่ๆผู้รับเหมาเองก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยเช่นกัน อย่างกรณีผู้ว่าจ้างไม่จ่ายเงินตามสัญญา และปัจจุบันจะมีสัญญาว่าจ้างที่เป็น “สัญญามาตรฐาน” ที่ให้ความเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย คือ ทั้งฝ่ายผู้ว่าจ้างและฝ่ายผู้รับเหมา

ตัวผู้รับเหมาเองควรมีความซื่อสัตย์ ไม่ใช้สัญญาว่าจ้างที่ใช้ช่องว่างทางกฎหมาย เพื่อฉกฉวยโอกาสเข้าเป็นประโยชน์ฝั่งตนเอาเปรียบผู้ว่าจ้างในมุมต่างๆ เพราะอจาส่งผลให้เกิดการฟ้องร้องขึ้นเป็นได้ หากผู้ว่าจ้างรู้สึกไม่เป็นทำ แล้วยังจะทำให้ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของผู้รับเหมาเองได้ครับ ดังนั้นตัวผู้รับเหมาเองจึงควรมีความจริงใจในการร่างสัญญาอย่างเป็นธรรม

บริหารตัวเองให้ได้ สร้างความไว้ใจให้ลูกค้า

ภาพลักษณ์

  การบริหารภายในเองเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกัน เพราะบ้างเรื่องก็ต้องนำเสนอลูกค้า หรืออาจเป็นสิ่งที่ลูกค้าเองอาจสังเกตเห็นได้ โดยเราเองไม่ได้ตั้งใจ อย่างเรื่องการสื่อสารภายในองค์กร หากมีการสื่อสารภายในที่ไม่ดี ไม่ทั่วถึง เข้าใจไม่ตรงกัน งานที่ออกมาอาจเกิดความผิดพลาดได้ และผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงไม่ใช่ใคร ก็คือลูกค้าของผู้รับเหมาเอง และแน่นอนเรื่องแบบนี้ส่งผลถึงภาพลักษณ์ผู้รับเองโดยตรง ลูกค้ามักมีการเล่าต่อปากตอปากอยู่แล้ว อาจทำให้โอกาสการรับงานเพิ่มของผู้รับเหมาน้อยลง เพราะผลตอบรับจากลูกค้าเดิมไม่ดี

อีกเรื่องที่สำคัญมากๆสำหรับทั้งตัวลูกค้าและผู้รับเหมาเอง ไม่พ้นเรื่องเงินๆทองๆนั่นเอง หรืองบประมาณของโครงการนั่นเอง หากตัวผู้รับเหมาไม่สามารถควบคุมงบประมาณของโครงการได้ดี ก็อาจส่งผลให้ขาดทุนได้ ส่วนลูกค้าก็คงไม่โอเคที่จะจ่ายเพิ่ม หากผู้รับเหมาบริหารโครงการไม่ดีจนต้นทุนเกินที่ตั้งไว้ ดังนั้นการควบคุมต้นทุนโครงการให้มีประสิทธิภาพนั้นจึงเป็นอีกเรื่องที่สำคัญอย่างมากครับ

 

ภาพลักษณ์

“ สร้างความเชื่อมั่น ขยันเอาใจใส่ ดึงดูดใจลูกค้าได้ ”

การทำธุรกิจก่อสร้าง ภาพลักษณ์แบรนด์เป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้ลูกค้ารู้ว่าเรามีศักยภาพมากน้อยแค่ไหน จะสามารถรับผิดชอบตามที่ลูกค้าต้องการได้หรือไม่ และที่สำคัญลูกค้าจะรู้ว่าผลงานที่ออกมาดีไม่ดีนั้น โดยปกติแล้วมักจะเกิดจากการบอกต่อแบบปากต่อปาก

เนื่องจากอาจเป็นเพราะการก่อสร้างเป็นผลงานที่ออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรม และระหว่างการก่อสร้างก็ผ่านกระบวนการต่างๆหลายขั้นตอนและหลายฝ่าย การบอกต่อของลูกค้าจะไม่ได้บอกต่อเพียงแค่ งานที่ออกมาสวยงามหรือไม่ แต่จะบอกต่อถึงกระบวนการทำงานด้วยว่าเป็นอย่างไร

ทั้งนี้ทั้งนั้นการเลือกการคุ้มครองที่ดี ก็เป็นอีกช่องทางที่ปกป้องภาพลักษณ์ของผู้รับเหมาได้เหมือนกัน เพราะหากมีการสร้างความมั่นใจให้โครงการได้ ก็จะสร้างความน่าชื่อถือที่ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อทีมผู้รับเหมาได้ด้วย ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้น รอติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเร็วๆนี้

และอีกปัจจัยที่เป็นอิทธิพลต่อธุรกิจในปัจจุบันเลย คือ โซเชียลมีเดีย ที่มีการกระจายข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นไม่เพียงต้องทำงานรับเหมาก่อสร้างให้ออกมามีคุณภาพเท่านั้น ผู้รับเหมาเองจึงควรสนใจในเรื่องภาพลักษณ์เป็นอย่างยิ่ง เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าอีกด้วย

 

เพิ่มความประทับใจ เอาใจใส่ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดี ”

          ภาพลักษณ์ที่ดี งานมีประสิทธิภาพ เกิดขึ้นได้ไม่ยาก แค่มีการบริหารจัดการที่ดี เป็นระบบ เพียงให้ บิลค์ เป็นหนึ่งในตัวช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้รับเหมา แค่ไว้ใจเรา แล้วเปิดใจใช้บิลค์ควบคุมต้นทุนของคุณสิครับ อยากดีกว่าต้องกล้าที่จะเปลี่ยน

 

สมัครเพื่อเข้ารับประสบการณ์ที่ดีกว่า
 

 

*************************** อ่านแล้วฝากแชร์เปลี่ยนกำลังใจด้วยนะครับ**********************************

 

>สนใจอ่านบทความดีๆได้ >> ที่นี่ บิลค์โปรแกรม ควบคุมต้นทุนก่อสร้าง ที่ช่วยให้คุณทำงานอย่างเป็นระบบ


เรียนรู้เกี่ยวกับ บิลค์ โปรแกรมควบคุมต้นทุนสำหรับผู้รับเหมา ฟรี ! : https://www.builk.com/th/cost-control/

          

Leave a Reply

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • Google Analytic และ Facebook Pixel

    เราได้มีการใช้งาน Google analytic และ Facebook pixel เพื่อช่วยให้เราส่งมอบประสบการณ์การใช้งานของเว็บไซต์ได้อย่างดียิ่งขึ้น

Save
X