Category Archives: Tutorial

วิธีการใช้บิลค์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้รับเหมา

วิธีการใช้บิลค์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ ผู้รับเหมา ถ้าคุณเป็นผู้รับเหมาที่กำลังประสบปัญหาไม่รู้กำไร-ขาดทุนที่แน่ชัดของตัวเอง ไม่รู้ว่าส่วนไหนของโครงการที่ใช้งบเกินเลย ขาดหายไปตรงส่วนไหน หรือกำลังมองหาเครื่องมือมาช่วยให้บริษัทคุณสามารถทำงานอย่างมีระบบ โปร่งใส และมองเห็นรายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ บิลค์ น่าจะเป็นคำตอบที่ดีสำหรับคุณ การที่บิลค์เรียกตัวเองว่าเป็น โปรแกรมควบคุมต้นทุนก่อสร้าง ก็เพราะสิ่งที่บิลค์แตกต่างจากโปรแกรมทั่วไปก็คือ เรามี ระบบจัดสรรต้นทุน เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ทราบว่าต้นทุนที่ใช้ไปนั้นอยู่ในโครงการอะไร ใช้ไปค่าอะไร [...]

X