เปิดตัว สมาคม อสังหาริมทรัพย์ ขอนแก่น (KKREA) เมืองศูนย์กลางธุรกิจไมซ์ลุ่มน้ำโขง

เมื่อวานที่ผ่านมา (11 ต.ค. 59) บิลค์ทีม ได้เดินทางไปร่วมงานเปิดตัว สมาคม อสังหาริมทรัพย์ ขอนแก่น (KKREA) ที่โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

ซึ่งงานดังกล่าวมีนักธุรกิจและผู้นำทั้งจากทางภาครัฐ เเละเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มาร่วมงานกว่า 700 คน จาก 8 จังหวัด เช่น สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดนนทบุรี, อุดรธานี, นครราชสีมา, ชลบุรี, ระยอง, สงขลา, สุราษธานี และจังหวัดภูเก็ต

 

ขอนแก่นไมซ์ซิตี้ ศูนย์กลางธุรกิจไมซ์ลุ่มน้ำโขง

คุณชาญณรงค์ บุริสกระกูล นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่น กล่าวว่า ขอนแก่นเป็นเมืองหลักของภาคอีสานและประเทศลุ่มน้ำโขง ที่มีการพัฒนาเป็นอย่างมากในหลายบทบาท ทั้งการเป็นศูนย์กลางส่วนราชการ ศูนย์กลางการคมนาคม ทางรถ ทางราง ทางอากาศ ศูนย์กลางการศึกษา การแพทย์ การวิจัยและพัฒนา ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ โรงงาน และคลังสินค้า ด้านเศรษฐกิจ การค้า การบริการ ค้าปลีก ค้าส่ง และเป้าหมายหลักของการท่องเที่ยว เป็นต้น

แบบการพัฒนาเมือง Smart city , Low carbon city , PPP ขอนแก่นโมเดล และอีกหลายด้านที่กำลังพัฒนาเพิ่มเติมอีกหลายโครงการ มุ่งพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและงานแสดงสินค้า “ขอนแก่นไมซ์ซิตี้” ที่สามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ CLMV เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจในระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

img_2200

คุณชาญณรงค์ บุริสกระกูล นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่น

การเติบโตของธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ ใน ขอนแก่น

เมื่อประชากรและฐานเศรษฐกิจของขอนแก่นเพิ่มขึ้น ทำให้มีความต้องการด้านที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นไปด้วย ขอนแก่นจึงมีหมู่บ้านจัดสรร อาคาร และคอนโดมิเนียมเกิดขึ้นมากมาย และยังเกิดการพัฒนาพื้นที่เพื่อการค้า การพาณิชย์ การบริการ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้า สำนักงาน ศูนย์แสดงสินค้า ทั้งหมดล้วนแต่เป็นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากนักธุรกิจในพื้นที่และจากส่วนกลาง

ความร่วมมือของนักธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งจะเรียนรู้ พัฒนา สร้างโครงการที่มีคุณภาพ ช่วยเหลือกัน ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของราชการ สร้างประโยชน์ให้กับผู้บริโภค จึงรวมตัวกันจัดตั้ง “ชมรมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดขอนแก่น” ขึ้น พ.ศ. 2539 ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของสังคมและสมาชิกเลยมา และจดทะเบียนเป็น “สมาคม อสังหาริมทรัพย์ ขอนแก่น ” ขึ้นในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Khon Kaen Real Estate Association” ตัวย่อ (KKREA)

หน้าที่และความรับผิดชอบของ “สมาคม อสังหาริมทรัพย์ ขอนแก่น”

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่น จะดำเนินการประสานความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบธุรกิจในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้และมาตรฐานในการประกอบธุรกิจ ประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ เป็นตัวแทนเข้าร่วมเสนอความเห็นให้ปฏิบัติสอดครองกัน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้วยการให้คำปรึกษา การอบรม สัมมนา การดูงาน การส่งเสริมพฤติกรรมการขาย เช่น การจัดมหกรรมบ้านขอนแก่น การจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบันการเงิน การส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะ และกิจกรรมการกุศล ร่วมมือกับสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยและสมาคมอสังหาริมทรัพย์ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในสาขานี้อย่างยั่งยืน

เครื่องหมายของ “สมาคมอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่น”

10472686_415853831942941_2409241128688035254_n

มีลักษณะเป็นรูปประตูเมืองขอนแก่น ฉากหลังเป็นแท่งยอดแหลมแสดงถึงการพัฒนาและความรุ่งเรือง ฝั่งซ้ายอาคารสูง ฝั่งขวาคือบ้าน บนฐานดินที่มันคงสีเทา เกี่ยวกับการดำเนินอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่น ดิน ปูน เหล็ก คอนกรีต ดูหนักแน่น สีเหลือง สื่อถึง ขอนแก่น ทองคำ ดอกคุณ มั่งคั่ง

ภายในงานมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “ขอนแก่น กับ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แห่งอนาคต”

Speaker ที่ได้รับเกียรติมาบรรยายในหัวข้อต่างๆ ประกอบด้วย

คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย “ขอนแก่น ศักยภาพและการพัฒนาเมือง”

kkrea2

คุณฉัตรชัย ศิริไล “ที่อยู่อาศัย รากฐานในการพัฒนาเมืองและเศณษฐกิจ”

img_2203

คุณไผท ผดุงถิ่น “สตาร์ทอัพ กับ อสังหาฯ”

img_2224

คุณชัชชาติ สุทธิพันธุ์ “ขอนแก่น ศักยภาพและโอกาสในแผนการพัฒนาภูมิภาค”

kkrea

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก ทั้งในด้านเศรษฐกิจ คือการเป็นผู้สร้างงาน ผู้ลงทุน ทำให้มีการใช้จ่ายต่อเนื่องไปหลายทอด และเป็นกำลังซื้อขนาดใหญ่ที่สถาบันการเงินให้การสนับสนุน เป็นผู้เสียภาษีให้รัฐรายใหญ่ เพื่อนำไปพัฒนาประเทศและท้องถิ่น ส่วนในด้านสังคม คือการเป็นผู้สร้างที่อยู่อาศัย ที่เป็นพื้นฐานคุณภาพชีวิตของครอบครัว เป็นความร่วมมือของนักธุรกิจในท้องถิ่น ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาประเทศและดูแลสังคมให้เป็นสุขควบคู่กันไปด้วย

– แล้วพบกันใหม่ สวัสดีค่ะ –

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
X