ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างภาคใต้ห้ามพลาดกับงานสัมมนาในหัวข้อ “เทคโนโลยีกับการบริหารธุรกิจก่อสร้าง”

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 18


pr

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพแวดล้อมในการทำธุรกิจที่มีความท้าทายมากกว่าในอดีต การจะให้ธุรกิจสามารถที่จะดำเนินต่อไปได้นั้น ธุรกิจจะต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง ซึ่งการปรับตัวดังกล่าวจำเป็นต้องมีระบบในการบริหารจัดการ เพราะการมีระบบภายในองค์กรจะช่วยให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ อุตสาหกรรมธุรกิจก่อสร้างเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องมีระบบในการบริหารจัดการ อันเนื่องมาจาก โครงการแต่ละโครงการจะต้องมีผู้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่าย ซึ่งหากขาดระบบการทำงานที่ดีนั้นจะทำให้การทำงานมีความวุ่นวาย ขาดการมองเห็นภาพรวมของกิจกรรมทั้งหมด เป็นผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างไม่สามารถตัดสินใจในการบริหารได้อย่างถูกต้อง ส่งผลกระทบไปยังผลการดำเนินของโครงการ

Builk จึงขอเชิญเหล่าผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างในภาคใต้ มาเปิดมุมมองการการใช้เทคโนโลยีในการบริหารธุรกิจก่อสร้าง พร้อมพบเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารธุรกิจก่อสร้างของคุณอย่าง Builk ในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต

 

กำหนดการ

13.00 – 13.30 น.                 ลงทะเบียนกิจกรรม

13.30 – 16.00 น.                 เทคโนโลยีกับการบริหารธุรกิจก่อสร้าง

16.00 – 16.30 น.                 ตอบข้อซักถาม

16.30 น. เป็นต้นไป               สิ้นสุดกิจกรรม

 

สำรองที่นั่ง (ตั้งแต่วันนี้ – 7 พ.ย. 2556)

[contact-form-7 id=”18351″ title=”Builk สัญจร @Phuket”]
X