Tag Archives: อสังหาริมทรัพย์

ขอนแก่น สมาร์ทซิตี้
“สมาร์ทซิตี้” โอกาสทองผู้รับเหมา รับงานสร้างเมืองขอนแก่น

สงกรานต์ผ่านไปหลายวันแล้ว หลายคนได้โอกาสกลับบ้านต่างจังหวัดครั้งเดียวในรอบปี คุณได้สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของบ้านเกิด หรืออยากให้จังหวัดบ้านเกิดเปลี่ยนในทางที่ดีขี้นบ้างไหม? ได้คิดว่าอยากให้ที่จังหวัดตัวเองพัฒนาในทางที่เป็นประโยชน์ต่อวิถีชีวิตคนท้องถิ่นบ้างหรือเปล่า? อาจจะเป็นเรื่องตั้งแต่ให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ทั่วถึง สะดวกสบาย การคมนาคมที่ทันสมัยรวดเร็วขึ้น สร้างสังคมในจังหวัดให้ทันสมัย ให้คนมีฐานะที่ดีขึ้น ให้มีงานในจังหวัด โดยไม่ต้องกลับบ้านได้เพียงแค่สงกรานต์อีก แน่นอน คุณไม่ได้คิดเรื่องเหล่านี้คนเดียว   [...]

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
X