กลับมาอีกครั้ง!!! อบรมการใช้งาน Builk 3.0 ฟรี!!

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 0


อยากเริ่มทำงานบน Builk แต่ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไร ห้ามพลาดกับงาน “Go Builk 3.0 Bangkok” กิจกรรมอบรมการบริหารธุรกิจก่อสร้างผ่าน Builk.com ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2556 ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคาร Software Park Thailand (ถนนแจ้งวัฒนะ)

ภายในงานท่านจะได้เรียนรู้การใช้งาน Builk 3.0 ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นจนถึงการใช้งานจริง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน งานนี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย จำกัดจำนวนเพียง 45 ท่าน เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ – 5 ต.ค. 56 เท่านั้น

กำหนดการ:

วันพฤหัสบดีที่ 10 ต.ค. 2556

09.00 – 09.30 น.    ลงทะเบียน
09.30 – 09.45 น.    กิจกรรมแนะนำตัว
09.45 – 10.00 น.    แนวคิดการนำ IT มาใช้ในการบริหารธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสมัยใหม่
10.00 – 10.30 น.    Builk Company : สร้างกิจการและทีมงานบน Builk
10.30 – 10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00  น.   Builk CostControl : ควบคุมต้นทุนสำหรับผู้รับเหมา SMEs (ช่วงที่ 1)
                                      – สร้างโครงการ
                                      – สร้างใบสั่งซื้อ
12.00 – 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น.    นวัตกรรมการสื่อสารกับการบริหารงานก่อสร้าง โดย True Corporation
13.30 – 14.30 น.    Builk CostControl : ควบคุมต้นทุนสำหรับผู้รับเหมา SMEs (ช่วงที่ 2)
                                      – สร้างใบแจ้งหนี้
                                      – การแปลความรายงานสำหรับผู้บริหาร
14.30 – 14.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 15.30 น.    การวางระบบการบริหารจัดการธุรกิจรับเหมา SMEs
15.30 – 16.00 น.    แชร์ประสบการณ์ และตอบข้อซักถาม

เงื่อนไขการสมัคร

–          เป็นผู้สนใจที่จะนำ Builk ไปใช้ในกิจการอย่างแท้จริง

–          สงวนสิทธิ์ให้ 2 ท่าน / กิจการ

–          ผู้ที่ผ่านเข้ารับการอบรมต้องเตรียมคอมพิวเตอร์ notebook มาเอง

** ติดตามการประกาศผลในวันที่ 8 ตุลาคม 2556 ทาง facebook.com/builk และ localhost/biilk

Leave a Reply

X