การประยุกต์ใช้ ใบขอราคา (RFQ) แทนใบขอซื้อ (PR) - BUILK ประเทศไทย

การประยุกต์ใช้ ใบขอราคา (RFQ) แทนใบขอซื้อ (PR)

จำนวนผู้อ่านทั้งหมด : 30 ครั้ง
X