เพิ่มความน่าเชื่อถือให้เว็บไซต์ด้วยป้าย “Verify” และ “Pro Network”

ผู้รับเหมาดีๆ มีอยู่จริง

BUILK Connect รวบรวมรายชื่อธุรกิจก่อสร้าง ที่ลงทะเบียนในระบบบิลค์ มีชื่อ ที่อยู่ ช่องทางการติดต่อ เหมือนสมุดหน้าเหลือง มีภาพผลงานที่ผ่านมา ขอบเขตการให้บริการ เหมือนเว็บไซต์สำเร็จรูปของผู้รับเหมา พร้อมระบบค้นหา

BUILK Connect มีการจัดอันดับ และแสดงป้ายบอกสถานะของกิจการ (Badge) มีการยืนยันตัวตนด้วย ป้าย VERIFIED และใช้ระบบคะแนนจากบิลค์ เป็นตัวอ้างอิง กิจการที่มีการใช้งานระบบควบคุมต้นทุน Builk Cost Control อย่างต่อเนื่อง และเต็มประสิทธิภาพ จะถูกจัดเป็น PRO NETWORK เรากล้าแนะนำกิจการที่บริหารงานอย่างมีระบบด้วยบิลค์ เป็นตัวเลือกอันดับแรกให้เจ้าของโครงการ เพื่อให้เจ้าของโครงการมั่นใจได้ว่า ผู้รับเหมารายนี้ยังดำเนินธุรกิจอยู่จริง และมีความสามารถทำงานก่อสร้างที่ดีได้ ในทางกลับกัน ถ้าหากกิจการเลิกไป หรือ ประสบปัญหา ไม่สามารถทำงานเป็นระบบได้ ป้ายบอกสถานะจะถูกถอดออกโดยอัตโนมัติ

badge_text-495x284

ป้ายบอกสถานะนี้ ใช้ประกอบกับ การให้คะแนน (Rating) จากลูกค้าหรือบุคคลภายนอกที่ต้อง Login เพื่อยืนยันตัวตน (ป้องกันการปั่นคะแนน สร้างความนิยม) ก็สามารถเพิ่มข้อมูลในการตัดสินใจ เลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง ได้ดีขึ้น

rating_star

นอกจากนี้ หากมีเจ้าของโครงการใช้ ระบบคัดเลือกผู้รับเหมา (Contractor Request)  ระบบจะคัดเลือกผู้รับเหมา PRO NETWORK และ VERIFIED จากฐานข้อมูลของบิลค์ ที่ตรงกับความต้องการของผู้ค้นหา และแนะนำผู้รับเหมาก่อสร้างให้ภายใน 48 ชั่วโมง


อธิบายเพิ่มเติม

NYV_Badge-80x40     หมายถึง กิจการที่เพิ่งสร้างเว็บไซต์ใหม่ และ ยังไม่เคยมาพบปะหรือร่วมกิจกรรมกับบิลค์ VERIFIED_Badge2-1 หมายถึง กิจการที่เคยมาพบปะหรือร่วมกิจกรรมกับบิลค์แล้ว จึงได้ป้ายยืนยันตัวตน

สำหรับสมาชิกที่ยังมีสถานะเป็น NYV_Badge-80x40 และต้องการสถานะเป็น VERIFIED_Badge2-1  สามารถติดตามกิจกรรมของบิลค์เพื่อหาโอกาสมาพบปะกันได้ที่หน้า กิจกรรม และ Facebook Builk Thailand หรือ สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับข่าวสารจากกิจกรรมจากเรา

 

PRO_Badge2   หมายถึง กิจการของ Pro User ของบิลค์

Pro User คือ สมาชิกที่ใช้บิลค์ในการบริหารธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของตัวเองได้อย่างเชี่ยวชาญ ใช้ระบบ Builk Cost Control สร้างใบสั่งซื้อในระบบมากกว่า 100 ใบ รวมถึงมีการใช้งานบิลค์เป็นประจำและสม่ำเสมอทุกเดือน ซึ่งทุกคนก็สามารถเป็น Pro User ของบิลค์ได้เช่นกัน

X