เพิ่มความน่าเชื่อถือให้เว็บไซต์ด้วยป้าย “Verify” และ “Pro Network”

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 67


ป้ายแสดงสถานะกิจการ เพิ่มความน่าเชื่อถือ

ป้ายหรือสัญลักษณ์ที่แสดงที่ Company Profile ของผู้รับเหมาที่ใช้ระบบบิลค์ จะเป็นนการยืนยันว่าผู้รับเหมาเจ้านั้นๆได้รับการคัดกรองในระบบบิลค์ให้อยู่ในสภานะใด มีการใช้งานระบบอย่างสม่ำเสมอเพื่อบริหารหรือไม่ และที่สำคัญเจ้าของกิจการมีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ ป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงสถานะกิจการจะเป็นตัวบ่งบอกได้ โดยลักษณะของป้ายแสดงสถานะกิจการ มีดังนี้

 หมายถึง กิจการที่เพิ่งเริ่มใช้งาน หรือ สร้างเว็บไซต์ใหม่ และ ยังไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ กับบิลค์มาก่อน

 

  และหมายถึง กิจการที่เคยมาพบปะ ร่วมกิจกรรมกับบิลค์แล้ว หรือมีการส่งเอกสารยืนยันตัวตนกับบิลค์ทีม จึงได้ป้ายยืนยันตัวตน

 

  PRO NETWORK หมายถึง กิจการที่มีระบบการทำงานที่ได้มาตรฐาน ที่เรากล้าแนะนำบอกต่อ เนื่องจากใช้ระบบ BUILK Cost Control ควบคุมต้นทุนตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง (อนุมัติและจัดสรร) มีใบสั่งซื้อในระบบมากกว่า 100 ใบ และใช้ระบบสม่ำเสมอทุกเดือน เมื่อหยุดใช้ระบบควบคุมต้นทุน ป้าย PRO NETWORK จะถูกถอดออกอัตโนมัติ

 

ป้ายบอกสถานะนี้ ใช้ประกอบกับ การให้คะแนน (Rating) จากลูกค้าหรือบุคคลภายนอกที่ต้อง Login เพื่อยืนยันตัวตน (ป้องกันการปั่นคะแนน สร้างความนิยม) ก็สามารถเพิ่มข้อมูลในการตัดสินใจ เลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง ได้ดีขึ้น โดยส่วนของเรตติ้งที่ได้มานั้นจะปรากฏในรูปแบบดาวทางด้านซ้ายมือของหน้าเว็บไซต์ของแต่ละบริษัท

 

นอกจากนี้ การมีปุ่มแสดงความน่าเชื่อถือต่างๆของกิจการที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ยังมีประโยชน์ในกรณีหากมีเจ้าของโครงการใช้ ระบบคัดเลือกผู้รับเหมา (Contractor Request)  ระบบจะคัดเลือกผู้รับเหมา PRO NETWORK และ VERIFIED จากฐานข้อมูลของบิลค์ ที่ตรงกับความต้องการของผู้ค้นหา และแนะนำผู้รับเหมาก่อสร้างให้ภายใน 48 ชั่วโมง

 

ผู้รับเหมาดีๆ มีอยู่จริง

BUILK Connect หนึ่งในบริการจาก บิลค์ โปรแกรมควบคุมต้นทุนก่อสร้างออนไลน์ ได้มีการรวบรวมรายชื่อธุรกิจก่อสร้าง ที่ลงทะเบียนในระบบบิลค์ ที่จะมีชื่อ ที่อยู่ ช่องทางการติดต่อ เหมือนสมุดหน้าเหลือง มีภาพผลงานที่ผ่านมา ขอบเขตการให้บริการ เหมือนเว็บไซต์สำเร็จรูปของผู้รับเหมา พร้อมระบบค้นหา

BUILK Connect มีการจัดอันดับ และแสดงป้ายบอกสถานะของกิจการ (Badge) มีการยืนยันตัวตนด้วย ป้าย VERIFIED และใช้ระบบคะแนนจากบิลค์ เป็นตัวอ้างอิง กิจการที่มีการใช้งานระบบควบคุมต้นทุน Builk Cost Control อย่างต่อเนื่อง และเต็มประสิทธิภาพ จะถูกจัดเป็น PRO NETWORK เรากล้าแนะนำกิจการที่บริหารงานอย่างมีระบบด้วยบิลค์ เป็นตัวเลือกอันดับแรกให้เจ้าของโครงการ เพื่อให้เจ้าของโครงการมั่นใจได้ว่า ผู้รับเหมารายนี้ยังดำเนินธุรกิจอยู่จริง และมีความสามารถทำงานก่อสร้างที่ดีได้ ในทางกลับกัน ถ้าหากกิจการเลิกไป หรือ ประสบปัญหา ไม่สามารถทำงานเป็นระบบได้ ป้ายบอกสถานะจะถูกถอดออกโดยอัตโนมัติ

 


สามารถติดตามกิจกรรมของบิลค์เพื่อหาโอกาสมาพบปะกันได้ที่หน้า กิจกรรม และ Facebook Builk Thailand หรือ สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับข่าวสารจากกิจกรรมจากเรา

 

 

X