เปลี่ยนสถานะโครงการเป็น “ปิด” เพื่ออะไร

หลังจากที่ผู้ใช้งานดำเนินงานก่อสร้างจนสามารถส่งมอบงานให้ลูกค้าเสร็จสิ้นแล้ว ควรมีการ “ปิดโครงการ” บน Builk เพื่อเป็นการจัดระเบียบข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และป้องกันไม่ให้มีการ “แอบซ่อนข้อมูลค่าใช้จ่าย” ไว้ในโครงการ

Screenshot-183-e1410249359370โครงการที่ไม่ถูกปิดหลังเสร็จสิ้นการดำเนินงาน จะมีการแสดงผลใน Time Line Chart และในรายงานสรุปการดำเนินงาน ซึ่งเป็นรายงานที่ใช้ดูภาพรวมของกิจการ ทำให้อาจทำให้เกิดความสับสนในการดำเนินงานได้

close-project2


ขั้นตอนการปิดโครงการ

1. Log in เข้าสู่ระบบ จากนั้นเลือก Cost Control

cc

2. เลือกเมนู โครงการ เพื่อเข้าไปเลือกโครงการที่ต้องการปิด

3. เลือกโครงการที่ต้องการปิด

project-e1410252253221p2

4. เปลี่ยนสถานะจาก “ปกติ” เป็น “สิ้นสุด”

p35. สำเร็จ!!!p4

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
X