นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวของบิลค์

 

สวัสดีครับ วันนี้บิลค์ตั้งอยู่ที่ 253 อาคาร 253 อโศก ชั้น14 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 และขอต้อนรับเข้าสู้หน้าการแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของบิลค์ การแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จัดตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลในส่วนของการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อผู้ใช้เป็นสมาชิกผู้ใช้ระบบบิลค์หรือเป็นผู้เข้าใช้ชมเว็บไซต์ทั้งนี้ รวมถึงการเข้าชมเว็บไซต์ของเราในหน้าต่างๆ

บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัดผู้พัฒนาและถือสิทธิ์การเป็นเจ้าของ builk.com ซึ่งต่อไปนี้เรียกแทนตัวเองว่า ‘เรา’ เมื่อเรากล่าวถึงนโยบาย เราได้กล่าวถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานและเมื่อเรากล่าวถึงเงื่อนไขของผู้ใช้งาน เรากำลังกล่าวถึงกฎเกณฑ์ในการเข้าใช้เว็บไซต์ เราไม่มีหน้าที่ตรวจสอบและยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อมูล รวมถึงตัวตนของผู้ใช้งาน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั้งสิ้น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางเราจะทำการบันทึก

เราจะทำการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนรวมถึงประวัติการเข้าใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้

ข้อมูลเบื้องต้นที่เราจะทำการบันทึก อย่างเช่น ชื่อผู้ใช้ ชื่อกิจการ เบอร์โทรศัพท์ ประเทศ อีเมล ที่อยู่ รวมถึงข้อมูลการติดต่ออื่นๆ รูปภาพ

ข้อมูลโครงการ ข้อมูลใบสั่งซื้อ ข้อมูลการเปรียบเทียบราคา และข้อมูลใบแจ้งหนี้

ข้อมูลสถานะการชำระเงิน รวมถึงข้อมูลของผู้ให้บริการการชำระเงิน ข้อมูลการดำเนินการ

จากที่กล่าวมาเบื้องต้น เราประสงค์จะแจ้งผู้ใช้ทุกผู้ใช้ว่าข้อมูลที่เราจะทำการบันทึกนั้นจะรวมไปถึงข้อมูลการซื้อสินค้าอีกด้วย

ข้อมูลที่เราไม่ทำการบันทึก

ข้อมูลทางบัญชี หลักฐานการชำระเงิน ใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย และใบเสร็จรับเงิน เลขที่บัญชี และเลขที่บัตรเครดิต

วิธีการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะทำการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้โดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลเข้ามาระหว่างเข้าใช้ระบบ

ถึงแม้ว่าเราจะบันทึกข้อมูลของผู้ใช้โดยตรง แต่ในบางครั้งเราก็จะบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จากแหล่งอื่น อาทิเช่นหลักฐานการชำระเงินจากผู้ให้บริการทางการเงินทั้งในและต่างประเทศ เพื่อใช้ในการดำเนินงานภายในระบบ

นโยบายการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เมื่อ 

1.1 เมื่อเรามีความจำเป็นที่จะต้องเผยแพร่ข้อมูลให้บุคคลที่สามตามกฏหมาย ซึ่งรวมถึง:

1.1.1 จัดการการดำเนินงานของเว็บไซต์ให้เป็นไปตามระบบ

1.1.2 เพื่อทำการยืนยันอีเมลของผู้ใช้เมื่อจะทำการเข้าสู่ระบบ

1.1.3 เพื่อยืนยันได้ตรงจุดเมื่อพบเจอจุดบกพร่องของระบบ

1.1.4 เพื่อแจ้งผู้ใช้เกี่ยวกับการอัพเดทเวอร์ชั่นของระบบรวมถึงข้อมูลของเว็บไซต์ เช่น แจ้งผู้ใช้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเว็บไซต์ เว็บไซต์มีปัญหารวมถึงการอัพเดทความปลอดภัย

1.1.5 เพื่อนำข้อสรุปการใช้งาน ไปปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น

1.1.6 เพื่อทำการตรวจสอบประวัติการใช้งาน เช่น ตรวจสอบพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงและยืนยันว่าเงื่อนไขของผู้ใช้งานนั้นตรงกัน

1.1.7 จัดการความสัมพันธ์ของผู้ใช้ เช่น ตอบคอมเม้นท์หรือความคิดเห็นของผู้ใช้รวมถึงเมื่อผู้ใช้ต้องการตอบกลับแบบสอบถามของเราเช่นกัน

1.1.8 จัดการกับกรณีทางด้านกฏหมายและการบริหารระบบเว็บไซต์ (รวมถึงการบริหารความเสี่ยงทางด้านเนื้อหาของเว็บไซต์และความเสี่ยงต่างๆ)

1.1.9 เพื่อฝึกฝนให้พนักงานของเราให้บริการผู้ใช้งานให้ดีที่สุด

1.1.10 เพื่อช่วยพัฒนาสินค้าและบริการของเรา

1.1.11 เพื่อจัดเตรียมข้อมูลธุรการและประสิทธิภาพของฟังก์ชั่น

1.2 เมื่อผู้ใช้ให้การตอบรับเงื่อนไข การรับข้อมูลสินค้าและบริการที่ผู้ใช้สนใจ

เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลไปวิเคราะห์เป็นภาพรวม เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ ผู้สนับสนุน และอุตสาหกรรม

 กรณีที่เราต้องมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  เราจะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ให้กับ: 

1.1 ที่ปรึกษาด้านวิชาชีพของเรา (รวมถึงนักกฎหมาย, นักบัญชี, ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน)

1.2 ลูกค้าหรือนักลงทุนรวมถึงที่ปรึกษาของเรา

1.3 ในกรณีสำหรับปกป้องสิทธิของเรา

1.4 ในกรณีป้องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของเรา

1.5 ในกรณีเป็นผู้มีสิทธิได้รับข้อมูลตามกฎหมาย

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ 

เราประจำการอยู่ที่ประเทศไทย ส่วนข้อมูลของผู้ใช้ถูกจัดเก็บไว้บนระบบคลาวด์ของผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือ

สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง 

สิทธิของท่านในข้อนี้เป็นสิทธิตามกฎหมายที่ท่านควรทราบ โดยท่านสามารถขอใช้สิทธิต่างๆ ได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และนโยบายที่กำหนดไว้ในขณะนี้หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ตลอดจนหลักเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดขึ้น และในกรณีท่านมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือถูกจำกัดความสามารถในการทำนิติกรรมตามกฎหมาย ท่านสามารถขอใช้สิทธิโดยให้บิดาและมารดา ผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือมีผู้อำนาจกระทำการแทนเป็นผู้แจ้งความประสงค์

 1. สิทธิขอถอนความยินยอม : หากท่านได้ให้ความยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น) ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่

ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านอาจส่งผลกระทบต่อท่านจากการใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการต่างๆ เช่น ท่านจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ โปรโมชั่นหรือข้อเสนอใหม่ๆ ไม่ได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ดียิ่งขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการของท่าน หรือไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ท่าน เป็นต้น เพื่อประโยชน์ของท่าน จึงควรศึกษาและสอบถามถึงผลกระทบก่อนเพิกถอนความยินยอม

 1. สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยว่าเราได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาได้อย่างไร
 2. สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่เราได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านข้างต้นต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่เราในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยเพื่อให้ท่านสามารถใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเราได้ตามความประสงค์ซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาอยู่กับเรา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเรา หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอื่นตามที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายกำหนด

 1. สิทธิขอคัดค้าน : ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ หากท่านยื่นคัดค้านเราจะยังคงดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปเฉพาะที่เราสามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายได้ว่ามีความสำคัญยิ่งกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน หรือเป็นไปเพื่อการยืนยันสิทธิตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการต่อสู้ในการฟ้องร้องตามกฎหมาย ตามแต่ละกรณี

นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาด หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติได้อีกด้วย

 1. สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่าเราหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว
 2. สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่เราอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของท่าน หรือกรณีอื่นใดที่เราหมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ท่านขอให้เราระงับการใช้แทน
 3. สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 4. สิทธิร้องเรียน : ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 วิธีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

 • เราได้ทำการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้ไว้ในระบบที่รัดกุมที่ถูกบริหารโดยเราและผู้ให้บริการทางด้านความปลอดภัย
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ เราได้ทำการจัดเก็บอย่างปลอดภัยโดยการควบคุมความปลอดภัยระดับสูงรวมถึงจะเรียกตรวจสอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านทุกครั้งก่อนเข้าดูข้อมูลได้
 • การป้องกันการสูญหายของข้อมูลถูกจัดการด้วยวิธีการสำรองข้อมูลทุกวันโดยระบบอัตโนมัติ

ตัวเลือกด้านการตลาด อ้างอิงจากข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อเราได้รับการยินยอมรับข่าวสารจากผู้ใช้ (เช่น คุณสมัครเข้ามาโดยใช้อีเมลผ่านแคมเปญ) เราจะทำการส่งข่าวสารด้านการตลาดให้คุณเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา ที่อาจจะตรงกับความสนใจของผู้ใช้ คุณสามารถเลือกยกเลิกการรับข่าวสารในอนาคตได้โดยกดปุ่ม “unsubscribe” และระบบจะทำการยกเลิกการส่งข่าวสารให้คุณโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถเลือกฟังก์ชั่นคุกกี้ (คำอธิบายด้านล่าง) ได้ที่บราวเซอร์ที่ผู้ใช้ใช้งาน และผู้ใช้มีสิทธิที่จะยอมรับการใช้คุกกี้, เลือกที่จะได้รับการแจ้งเตือนเพียงอย่างเดียวรวมถึงเลือกที่จะปฏิเสธการใช้คุกกี้ทั้งหมด หากคุณเลือกที่จะปฏิเสธการใช้คุกกี้ทั้งหมด การใช้งานบางส่วนของเว็บไซต์อาจมีการติดขัด

คุกกี้และการวิเคราะห์เว็บไซต์

สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน คลิก: http://www.allaboutcookies.org

เมื่อผู้ใช้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา เรามีจะการเก็บข้อมูลเบื้องต้นไว้แต่ไม่มีการเปิดเผยตัวตน

 1. IP Address หรือ Proxy Server IP ของคุณ
 2. ชื่อ Domain Name ที่ผู้ใช้เรียกใช้
 3. ชื่อบราวเซอร์ที่ผู้ใช้ใช้งาน
 4. วันและเวลาเข้าใช้ระบบ
 5. ระยะเวลาของการเข้าใช้ระบบในแต่ละหน้า
 6. หน้าเว็บไซต์แต่ละหน้าที่ผู้ใช้เข้าใช้
 7. จำนวนการเข้าเยี่ยมใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้
 8. ข้อมูล URL ที่เกี่ยวข้อง
 9. เว็บไซต์ที่นำผู้ใช้เข้าสู่หน้าหลักของเรา

ข้อมูลที่ผู้ใช้เลือกจะเปิดเผยหรือให้ผู้อื่น

เราไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบการนำข้อมูลไปใช้ได้ เมื่อผู้ใช้เลือกจะเปิดเผยให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เข้าถึงได้โดยผู้อื่น ผู้ใช้สามารถเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้ให้แก่ผู้อื่นได้ในหลายแบบ อาทิเช่น เมื่อผู้ใช้แบ่งปันข้อมูลให้แก่สาธารณะในช่องทางสาธารณะ หรือทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลติดต่อร่วมกับผู้อื่นผ่านเว็บไซต์ของเราหรือผ่านช่องทางการติดต่อใดๆ

ในกรณีที่ผู้ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลในเว็บไซต์เรา อย่าลืมที่จะถามถึงจุดประสงค์ของอีกฝ่ายในการนำข้อมูลไปใช้ต่อ แต่หากผู้ใช้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเว็บไซต์อื่น อย่าลืมเช็คนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้นๆด้วย

ระยะเวลาของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

เราจะทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในช่วงระยะเวลาที่ข้อมูลมีความจำเป็นกับการใช้งานของและผู้อื่นรวมถึงการจัดเก็บข้อมูลนั้นต้องรวมถึงการตั้งสัญญาผูกมัดทางกฎหมายขอเราด้วย

หากผู้ใช้ไม่ต้องการให้เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถส่งคำร้องเพื่อลบข้อมูลของผู้ใช้และปิดบัญชีผู้ใช้ได้

หากผู้ใช้ส่งคำขอลบบัญชีมา เราจะยังคงเก็บข้อมูลจากบัญชีที่ถูกลบไปแล้วตามหลักเกณฑ์การบังคับของกฎหมาย แต่ข้อมูลนั้นๆจะถูกจัดเก็บตามเงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัว

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราจะมีการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะ เพื่อทำให้นโยบายนี้ได้ทำการครอบคลุมเงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัวทั้งหมด เมื่อเราทำการปรับปรุงนโยบาย เราจะทำการแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับการปรับปรุงนโยบาย

วิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

 • ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยใช้ชื่อบัญชีและรหัสผ่าน
 • ผู้ใช้สามารถส่งคำขอให้เราปิดบัญชีของคุณได้เมื่อต้องการ
 • ผู้ใช้มีสิทธิ์ที่จะยับยั้งกระบวนการจัดเก็บข้อมูลหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ได้ รวมถึงสามารถปฏิเสธการนำข้อมูลไปใช้
 • สิทธิทั้งหมดนี้อาจมีข้อจำกัดบ้างในบางกรณี เช่น เราสามารถพิสูจน์ได้ว่าเรามีหลักฐานทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลที่ถูกลบไปแล้ว

วิธีการติดต่อเรา

หากผู้ใช้มีคำถามในส่วนของนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือวิธีการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถติดต่อได้ทางช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางของเราหรือที่ support@builk.com

ยินดีด้วย! ที่คุณอ่านมาถึงจุดนี้ นั่นหมายความว่าคุณได้รับรู้ถึงนโยบายทั้งหมดของเรา และเข้าใจว่าเรานำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้อย่างไร

 

Leave a Reply

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
X