วิธีตั้งค่าการใช้ Builk Cost Control ให้เหมาะกับธุรกิจของคุุณ

การใช้งาน Builk Cost Control ผู้ใช้งานจำเป็นต้องปรับรูปแบบ Cost Control ให้เหมาะสมกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจของกิจการ เพื่อการบันทึกข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานให้มากที่สุด โดยมีขั้นตอนในการตั้งค่าดังต่อไปนี้

1. Log in เข้าสู่ระบบ 

(หมายเหตุ : สำหรับผู้ใช้งานที่ลืมรหัสผ่าน เมื่อได้รับรหัสผ่านชั่วคราวจาก Builk ให้นำรหัสผ่านชั่วคราวที่ได้รับจากทาง E – mail มา Log in เข้าสู่ระบบ)

Log-in


2. คลิกแถบด้านข้างชื่อ  MyBuilk เพื่อเข้าไปเลือกเมนู “การตั้งค่า” ที่ซ่อนอยู่

set1


3. เลือก “ตั้งค่า Cost Control” โดยผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าได้ตามรายละเอียดดังภาพ

setting_cost1


  •  อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

ระบบจะตั้งค่าเบื้องต้นให้เป็น 7.00 % ตามกฏหมายในปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าว ผู้ใช้งานสามารถเข้ามาเปลี่ยน โดยการกรอกข้อมูลลงไปได้ทันที

  •  สกุลเงิน

ระบบจะตั้งค่าเบื้องต้นให้เป็น สกุลเงินบาท แต่หากกิจการต้องการปรับเปลี่ยนเป็นสกุลเงินอื่น สามารถทำได้

  • ชุดรหัสต้นทุน

Builk จะมีชุดรหัสต้นทุนที่ออกแบบมาสำหรับผู้รับเหมา 5 ประเภท ดังนั้นผู้ใช้งานจะต้องเลือกชุดรหัสต้นทุนให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ (ดูตัวอย่างรหัสต้นทุน)

(หมายเหตุ : หนึ่งกิจการต่อหนึ่งชุดรหัสต้นทุน)

setting_cost2


  •    ลำดับเลขที่ใบสั่งซื้อ/ใบขอราคา / ใบแจ้งหนี้

ผู้ใช้งานสามารถเลือกลำดับเลขที่การออกเอกสาร ระหว่างเลขที่ตามเดือนหรือตามโครงการsetting_cost3


  •    ภาษาที่ใช้ในการพิมพ์เอกสาร

ผู้ใช้งานสามารถเลือกภาษาที่จะใช้ในการพิมพ์เอกสาร โดยระบบมีให้เลือกทั้งหมด 3 ภาษาด้วยกันsetting_cost4


เมื่อผู้ใช้งานปรับเปลี่ยน Cost Control ตามความต้องการเสร็จสิ้นแล้ว ให้กด บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข เป็นอันเสร็จสิ้นการตั้งค่า

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
X