วิธีแก้ไขข้อมูล/แผนต้นทุน/แผนรายรับของโครงการ

หลังจากสร้างโครงการเสร็จสิ้น หากต้องการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ในช่วงวางแผนโครงการ ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1.เลือกโมดูล Cost Control

cc

 


2. เลือกเมนู โครงการ

เพื่อเข้าไปแก้ไขโครงการ เลือก เลขที่โครงการ ที่เราต้องการแก้ไขข้อมูล

Screenshot-98


หลังจากเลือกเลขที่โครงการที่ต้องการแก้ไข ระบบจะพาผู้ใช้งานเข้ามาสู่หน้าแก้ไข ดังภาพ

edit_project1


แก้ไขข้อมูลโครงการ

หากต้องการแก้ไข ข้อมูลโครงการ สามารถเลือก แก้ไข เพื่อเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ทันที และกด บันทึก เพื่อเก็บข้อมูลการแก้ไข

edit_project2

 


แก้ไขแผนต้นทุน

แก้ไขแผนต้นทุนง่ายๆ เพียงเลือก ต้นทุน จากแถบสีเทา

edit_budjet1


หลังจากเลือกแล้ว ระบบจะพาผู้ใช้งานเข้ามาสู่หน้าแก้ไข ดังภาพ

edit_budjet2


หากต้องการแก้ไข แผนต้นทุน สามารถเลือก แก้ไข เพื่อเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ทันที และกด บันทึก เพื่อเก็บข้อมูลการแก้ไข

plan7


แก้ไขแผนรายรับ

แก้ไขแผนต้นทุนง่ายๆ เพียงเลือก รายรับ จากแถบสีเทา

edit_income


หลังจากเลือกแล้ว ระบบจะพาผู้ใช้งานเข้ามาสู่หน้าแก้ไข ดังภาพ

edit_income2


หากต้องการแก้ไข แผนรายรับ สามารถเลือก แก้ไข เพื่อเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ทันที และกด บันทึก เพื่อเก็บข้อมูลการแก้ไข

plan8


 

 

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
X