คุมต้นทุน ได้ด้วย “ระบบ+นโยบาย”

หัวใจของการ คุมต้นทุน คือ คน+ระบบ+นโยบาย นั่นคือต้องมีผู้รับผิดชอบ เอกสาร และการตรวจสอบ
บิลค์ใช้หลักการคุมต้นทุนแบบเดียวกับธุรกิจก่อสร้างชั้นนำ นำมาปรับให้ SMEs ใช้ได้อย่างคล่องตัวขึ้น

ผู้บริหารธุรกิจก่อสร้าง ต้องวางนโยบายด้สนเอกสาร และจัดผู้รับผิดชอบดังนี้
ก่อนที่จะมีจ่ายเงินจากกิจการทุกครั้ง ฝ่ายการเงินมีหน้าที่ตรวจสอบชุดเอกสาร ด้านบัญชีและต้นทุน
โดยชุดเอกสารนี้ประกอบด้วย

1. ใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี (จากผู้ขาย)

ใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี ใช้ประกอบเอกสาร เพื่อการยืนยันข้อมูลรายจ่ายที่ทางกิจการต้องจ่าย

 

บทความที่เกี่ยวข้อง5 ขั้นตอน สำหรับการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรคุมต้นทุนได้ด้วย “ระบบ-นโยบาย”สอนให้ทีมงานใช้ระบบบิลค์การเพิ่มผู้ใช้งานในระบบ และ แก้ไขสิทธิการใช้ข้อมูล

บิลค์ คือโปรเแกรม บริหารธุรกิจก่อสร้าง ออนไลน์ ช่วยคุณประหยัดเวลา ลดต้นทุน และเพิ่มกำไร ใช้งานฟรี 100%

 

 2. ใบสั่งซื้อ (จาก Builk)

ใบสั่งซื้อ ใช้ประกอบเอกสาร เพื่อการตรวจสอบข้อมูลรายการการสั่งซื้อของใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี เพื่อข้อมูลที่ถูกต้อง

เรียนรู้ : การสร้างใบสั่งซื้อบน Builk

po


 3. ใบจัดสรรต้นทุน (จาก Builk)

ใบจัดสรรต้นทุน เป็นเอกสารสำคัญมาก ที่จะใช้ติดตามต้นทุนที่เกิดขึ้นในโครงการ เพราะเป็นเอกสารที่สามารถระบุได้ว่า รายจ่ายที่เกิดขึ้นนั้น ถูกใช้จ่ายไปในงานใด โครงการใด

เรียนรู้ : การจัดสรรรต้นทุนบน Builk

allowcate


4. ใบสำคัญจ่าย (จากฝ่ายบัญชี)

ใบสำคัญจ่าย ใช้ประกอบเอกสาร เพื่อการแสดงยอดค่าใช้จ่ายที่มีการเบิกออกไป ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลภายในกิจการ

 

นโยบายหลักที่ต้องยึดไว้เสมอคือ ถ้าเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ว่ากรณีใดๆ จะไม่มีการจ่ายเงินเด็ดขาด
ดังนั้น คุณจะมั่นใจได้ว่า ต้นทุนทุกบาททุกสตางค์ ถูกบันทึกลงไปในระบบแล้ว สามารถติดตามตรวจสอบได้แน่นอน

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
X