การบันทึกรายการในใบสั่งซื้อแบบ แยก Vat และ รวม VAT

กันยายน 2557 – บิลค์ เพิ่มฟังก์ชั่น “VAT แยก / VAT รวม”
เพื่อช่วยให้คุณออก PO กรณีสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ง่ายขึ้น
ไม่ต้องกดเครื่องคิดเลข “คูณ 100 หาร 107” ถอด VAT กันเหมือนเดิมแล้ว
ทีนี้บันทึกใบเสร็จสินค้าที่ซื้อจากในห้าง ร้านสะดวกซื้อ หรือโมเดิร์นเทรดวัสดุก่อสร้าง ก็ไม่ใช่เรื่องลำบากอีกแล้ว

ในหน้า ใบสั่งซื้อ (PO) เพิ่มกล่องต่อท้ายช่อง VAT ให้คุณเลือกว่า
ใบสั่งซื้อนี้ คำนวณ VAT แยก หรือ รวม (ค่าปกติจะเป็น แยก)
ระบบจะคำนวณ จำนวนเงินรวม และ มูลค่ารายการ (ก่อนภาษี) ให้อัตโนมัติ
และนำมูลค่าก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม ไปใช้ในการจัดสรรต้นทุน และบันทึกต้นทุนโครงการ

inv_photo

 

บทความที่เกี่ยวข้อง :  อนุมัติใบสั่งซื้อ เพื่ออะไรบันทึกรายการที่มี  Vat รวมมาด้วย , แนบหลักฐานการสั่งของจากหน้างานกับใบสั่งซื้อ, จัดการต้นทุนงานเพิ่มอย่างไร , เก็บต้นทุนงานก่อสร้างด้วยการ “สร้าง – จัดสรร – อนุุมัติ” ใบสั่งซื้อบันทึกต้นทุนที่ไม่มีใบสั่งซื้ออย่างไร บันทึกค่าแรง – เงินเดือน , จัดสรรต้นทุน งานก่อสร้าง อย่างไรป้องกันทุจริต ด้วยระบบห้ามแก้ไขใบสั่งซื้อ

 

บิลค์ คือโปรเแกรม บริหารธุรกิจก่อสร้าง ออนไลน์ ช่วยคุณประหยัดเวลา ลดต้นทุน และเพิ่มกำไร ใช้งานฟรี 100%

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
X