บันทึก ค่าแรง เงินเดือน

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 1,111


BUILK Cost Control ป็นเครื่องมือบันทึกต้นทุน ทุกบาท ทุกสตางค์ ในโครงการก่อสร้างของคุณ ทั้งค่าวัสดุ ค่าขนส่ง ค่าเช่ารถ ค่าน้ำมัน ผ่าน เมนูจัดซื้อ ทั้งนี้รายจ่ายประเภทที่ไม่ได้ซื้อเช่น ค่าแรงคนงาน เงินเดือนผู้บริหาร ให้บันทึกในเมนูจัดซื้อเช่นกัน

 

บทความที่เกี่ยวข้อง :  จัดสรรต้นทุน งานก่อสร้าง อย่างไรอนุมัติใบสั่งซื้อ เพื่ออะไรบันทึกรายการที่มี  Vat รวมมาด้วย , ป้องกันทุจริต ด้วยระบบห้ามแก้ไขใบสั่งซื้อ , แนบหลักฐานการสั่งของจากหน้างานกับใบสั่งซื้อ, จัดการต้นทุนงานเพิ่มอย่างไร , เก็บต้นทุนงานก่อสร้างด้วยการ “สร้าง – จัดสรร – อนุุมัติ” ใบสั่งซื้อบันทึกต้นทุนที่ไม่มีใบสั่งซื้ออย่างไร 

 

บิลค์ คือโปรเแกรม บริหารธุรกิจก่อสร้าง ออนไลน์ ช่วยคุณประหยัดเวลา ลดต้นทุน และเพิ่มกำไร ใช้งานฟรี 100%

บันทึกอย่างไร

คุณจะแยกบันทึกใบสั่งซื้อตามผู้รับเงิน หรือ รวมทุกรายการในใบสั่งซื้อใบเดียวก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่ามีเวลามากน้อยเท่าไหร่ ต้องการดูรายงานละเอียดขนาดไหน หรือ มีนโยบายควบคุมการเงินเข้มงวดมั้ย การบันทึกแยกตามผู้รับเงินทำให้ดูข้อมูลสรุปการจ่ายเงินให้ผู้รับเงินคนนั้นๆได้ผ่าน รายการใบสั่งซื้อแยกตามผู้ขาย และใช้นโยบายควบคุมต้นทุนได้มากขึ้น ส่วนวิธีรวมบันทึกในใบเดียวจะใช้เวลาบันทึกน้อยลงเยอะ แต่ทั้งสองวิธีเป็นวิธีบันทึกต้นทุนงานก่อสร้างเหมือนกัน

บทความที่เกี่ยวข้อง : 8 รายงาน สำหรับธุรกิจก่อสร้าง SMEs , จัดสรรต้นทุน งานก่อสร้าง อย่างไร

ตัวอย่าง การบันทึกต้นทุน ค่าแรงคนงาน และ เงินเดือนพนักงาน

ค่าแรง และ เงินเดือน สำหรับเดือนมกราคม

  • ค่าแรงคนงานชุดเก็บงาน ทีมช่างแดง 59,000 บาท
  • ค่าแรงงวด 16-31 ม.ค. 40,000 บาท
  • เงินเดือนวิศวกร คุณหนุ่ม 35,000 บาท
  • เงินเดือนผู้บริหาร คุณปัญญา 35,000 บาท
  • เงินเดือนพนักงานสำนักงานทั้งหมด 120,000 บาท

วิธีแรก บันทึกใบสั่งซื้อแยกตามผู้รับเงิน

po-labor

วิธีทางเลือก บันทึกใบสั่งซื้อแยกตามผู้รับเงิน

po-labor-2

 

X