บันทึกต้นทุนที่ไม่มีใบสั่งซื้ออย่างไร

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 97


ขั้นตอนบันทึกต้นทุนโครงการก่อสร้างในระบบ Builk Cost Control ตามปกติคือ ออกใบสั่งซื้อ จัดสรรต้นทุนเข้าโครงการ ตามด้วยอนุมัติใบสั่งซื้อ แต่การใช้จ่ายบางชนิด ถึงไม่ต้องออกใบสั่งซื้อก็มีใบแจ้งหนี้มาส่งให้ถึงที่ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ในกรณีนี้ ให้บันทึกต้นทุนตามวิธีปกติ คือ ออกใบสั่งซื้อแต่ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ใบสั่งซื้อออกมา ตามด้วยอนุมัติจัดสรรต้นทุนจากใบสั่งซื้อ เพราะระบบจะบันทึกต้นทุนเข้าโครงการตามวิธีนี้เท่านั้น

 

บทความที่เกี่ยวข้อง :  บันทึกค่าแรง – เงินเดือนจัดสรรต้นทุน งานก่อสร้าง อย่างไรอนุมัติใบสั่งซื้อ เพื่ออะไรบันทึกรายการที่มี  Vat รวมมาด้วย , ป้องกันทุจริต ด้วยระบบห้ามแก้ไขใบสั่งซื้อ , แนบหลักฐานการสั่งของจากหน้างานกับใบสั่งซื้อ, จัดการต้นทุนงานเพิ่มอย่างไร , เก็บต้นทุนงานก่อสร้างด้วยการ “สร้าง – จัดสรร – อนุุมัติ” ใบสั่งซื้อ

 

บิลค์ คือโปรเแกรม บริหารธุรกิจก่อสร้าง ออนไลน์ ช่วยคุณประหยัดเวลา ลดต้นทุน และเพิ่มกำไร ใช้งานฟรี 100%

สัญลักษณ์ ไม่ออกใบสั่งซื้อ สำหรับการจัดเรียงเอกสาร (Filing)

บางกิจการเรียงลำดับเลขที่เอกสารแล้วเก็บเป็นแฟ้ม ซึ่งในระบบ Builk Cost Control มีฟีเจอร์การเรียงเลขที่เอกสารตามลำดับก่อนหลังให้ เช่น 1501-010 หมายถึง เอกสารใบที่ 10 ของเดือนมกราคม ปี 2015 เอกสารลำดับถัดไปจะเป็น 1501-011, 1501-012 ตามลำดับ ถ้าไม่พิมพ์ใบสั่งซื้อมาเก็บรวมไว้ในแฟ้ม อาจเกิดความสับสนสงสัย ว่าทำไมเลขที่เอกสารถึงกระโดดข้ามไป

ดังนั้นที่ หน้าสร้างใบสั่งซื้อ ด้านบนจึงมี ช่องให้เช็คว่าไม่ออกใบสั่งซื้อ จากนั้นจะมีสัญลักษณ์ Untitled อยู่ด้านหน้าเลขที่ใบสั่งซื้อที่ หน้ารายการใบสั่งซื้อ เพื่อไว้สื่อสารกับผู้จัดการเอกสาร เวลาพบว่ามีเลขที่ไหนหายไป เมื่อดูในระบบ จะได้เข้าใจตรงกันว่า ที่ใบสั่งซื้อที่หายไปเป็นเพราะไม่ได้พิมพ์ ไม่ต้องตามหาเอกสารให้เสียเวลานะ

ภาพหน้าจอ หน้าสร้างใบสั่งซื้อ

Untitled

 

ภาพหน้าจอ หน้ารายการใบสั่งซื้อ

Untitled

X