บันทึกต้นทุนที่ไม่มีใบสั่งซื้ออย่างไร

ขั้นตอนบันทึกต้นทุนโครงการก่อสร้างในระบบ Builk Cost Control ตามปกติคือ ออกใบสั่งซื้อ จัดสรรต้นทุนเข้าโครงการ ตามด้วยอนุมัติใบสั่งซื้อ แต่การใช้จ่ายบางชนิด ถึงไม่ต้องออกใบสั่งซื้อก็มีใบแจ้งหนี้มาส่งให้ถึงที่ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ในกรณีนี้ ให้บันทึกต้นทุนตามวิธีปกติ คือ ออกใบสั่งซื้อแต่ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ใบสั่งซื้อออกมา ตามด้วยอนุมัติจัดสรรต้นทุนจากใบสั่งซื้อ เพราะระบบจะบันทึกต้นทุนเข้าโครงการตามวิธีนี้เท่านั้น

 

บทความที่เกี่ยวข้อง :  บันทึกค่าแรง – เงินเดือนจัดสรรต้นทุน งานก่อสร้าง อย่างไรอนุมัติใบสั่งซื้อ เพื่ออะไรบันทึกรายการที่มี  Vat รวมมาด้วย , ป้องกันทุจริต ด้วยระบบห้ามแก้ไขใบสั่งซื้อ , แนบหลักฐานการสั่งของจากหน้างานกับใบสั่งซื้อ, จัดการต้นทุนงานเพิ่มอย่างไร , เก็บต้นทุนงานก่อสร้างด้วยการ “สร้าง – จัดสรร – อนุุมัติ” ใบสั่งซื้อ

 

บิลค์ คือโปรเแกรม บริหารธุรกิจก่อสร้าง ออนไลน์ ช่วยคุณประหยัดเวลา ลดต้นทุน และเพิ่มกำไร ใช้งานฟรี 100%

สัญลักษณ์ ไม่ออกใบสั่งซื้อ สำหรับการจัดเรียงเอกสาร (Filing)

บางกิจการเรียงลำดับเลขที่เอกสารแล้วเก็บเป็นแฟ้ม ซึ่งในระบบ Builk Cost Control มีฟีเจอร์การเรียงเลขที่เอกสารตามลำดับก่อนหลังให้ เช่น 1501-010 หมายถึง เอกสารใบที่ 10 ของเดือนมกราคม ปี 2015 เอกสารลำดับถัดไปจะเป็น 1501-011, 1501-012 ตามลำดับ ถ้าไม่พิมพ์ใบสั่งซื้อมาเก็บรวมไว้ในแฟ้ม อาจเกิดความสับสนสงสัย ว่าทำไมเลขที่เอกสารถึงกระโดดข้ามไป

ดังนั้นที่ หน้าสร้างใบสั่งซื้อ ด้านบนจึงมี ช่องให้เช็คว่าไม่ออกใบสั่งซื้อ จากนั้นจะมีสัญลักษณ์ Untitled อยู่ด้านหน้าเลขที่ใบสั่งซื้อที่ หน้ารายการใบสั่งซื้อ เพื่อไว้สื่อสารกับผู้จัดการเอกสาร เวลาพบว่ามีเลขที่ไหนหายไป เมื่อดูในระบบ จะได้เข้าใจตรงกันว่า ที่ใบสั่งซื้อที่หายไปเป็นเพราะไม่ได้พิมพ์ ไม่ต้องตามหาเอกสารให้เสียเวลานะ

ภาพหน้าจอ หน้าสร้างใบสั่งซื้อ

Untitled

 

ภาพหน้าจอ หน้ารายการใบสั่งซื้อ

Untitled

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
X